2016: nieuwe markten en concepten

2016: nieuwe markten en concepten

Omzetstijging van 31%
Het jaar 2016 was voor Thunnissen opnieuw een solide jaar en stond in het teken van de ontwikkeling van nieuwe concepten en een focus op de verhoging van toegevoegde waarde. De jaaromzet van alle Thunnissen bedrijven is, bij een gelijkblijvend personeelsbestand, met 31% toegenomen tot EUR 106 miljoen.

In 2016 heeft Thunnissen bij diverse projecten vernieuwende concepten toegepast. Zo realiseren we in eigen beheer sociale huurwoningen waarbij de huurder op elk moment de mogelijkheid heeft om de woning alsnog te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Verder investeerde Thunnissen regelmatig tezamen met de koper mee in een nieuwe sociale koopwoning waardoor de bereikbaarheid van een koopwoning toeneemt. Daarbij kregen kopers die een huurwoning achterlieten voorrang bij toewijzing. De gewenste doorstroming van huurders naar koopwoningen kwam hiermee op gang. Niet alleen gemeenten en corporaties reageerden positief op deze nieuwe concepten. Vooral de eindgebruikers (huurders en kopers) waren laaiend enthousiast. De woningen waren vele malen meer overtekend dan de andere woningen.

Steeds meer externe opdrachtgevers willen, naast de traditionele bouw, ook gebruikmaken van ons digitale kopersportaal Woonon. Daarin worden alle mogelijke kopersopties direct geautomatiseerd vertaald naar het BIM model van de individuele woning. Dit levert de opdrachtgever ook intern veel besparingen op. Voor Thunnissen geldt dat de faalkosten verder afnemen. Door het gemak van Woonon is het percentage kopersmeerwerk fors toegenomen.

Van Braam Minnesma, vooral actief in de grootschalige renovatie, is inmiddels ook een officieel erkend restauratie aannemer geworden. Hiervoor is een bedrijf overgenomen, welke inmiddels volledig geïntegreerd is in Van Braam Minnesma. Daarnaast heeft Van Braam Minnesma zich ook verder gespecialiseerd in fundatieherstel. Diverse opdrachtgevers vroegen om een totaaloplossing, die kan nu geboden worden.

Ook dit jaar hebben wij diverse grondposities overgenomen van gemeenten en corporaties. Door de toepassing van onze concepten en de efficiënte bedrijfsvoering zijn wij in staat geweest om goede grondwaarden te genereren. Wij blijven dan ook volop meedoen aan prijsvragen voor grondposities.