Onze activiteiten

Thunnissen realiseert woon- en werkomgevingen, waar men zich prettig voelt. Dat wordt bereikt door de juiste vertaling van de klantvraag.
Samenwerking is hierin het sleutelwoord, want meerwaarde bieden kan geen partij alleen.

Met alle specialisaties in huis bieden wij een full service aanpak gericht op de totale levensloop van een woonproduct. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij het maken van een afgewogen keuze tussen sloop-nieuwbouw of renovatie. Zo wordt elke locatie optimaal benut binnen de kaders en ambities op het gebied van duurzaamheid en total cost of ownership. En geven wij opdrachtgevers de ruimte om bijzonder, betaalbaar en functioneel vastgoed te realiseren.

Met ca. 120 werknemers genereren wij een omzet van ca. 120 miljoen.

Grondposities

Voor de realisatie van onze nieuwbouwprojecten verwerven wij regelmatig grondposities. Over het algemeen zijn dit bouwgronden, agrarische gronden, afgeschreven bedrijfslocaties in bewoond gebied of ontwikkellocaties (zoals oude scholen of ander maatschappelijk vastgoed) die we in overleg met gemeenten willen activeren voor een nieuwbouwplan.

Heeft u een locatie die u wilt verkopen of bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Projectontwikkeling

Onze ontwikkelingsactiviteiten ontstaan vanuit eigen grondverwerving of in opdracht. Met veel betrokkenheid en creativiteit hebben wij al veel sprekende projecten ontwikkeld: van grootschalige gebiedsontwikkeling tot complexe binnenstedelijke vernieuwing.

Thunnissen doet graag mee aan tenders en marktconsultaties en met een winnend resultaat. Onze efficiënte en oplossingsgerichte aanpak toont succesvol en genereert daarmee hoge grondwaarden. Daarnaast is Thunnissen bereid en in staat tot risicodragende participatie en daardoor een interessante partij voor corporaties, beleggers en gemeenten.

Uiteraard ontwikkelen wij met de juiste aandacht voor de omgeving, want nieuwbouw kan ingrijpend zijn voor de buurt. Thunnissen heeft uiteenlopende participatietrajecten succesvol doorlopen om omwonenden te betrekken bij het planproces en plannen te maken die worden gedragen door de omgeving.

Nieuwbouw

Of het nu gaat om een grootschalige woonwijk, het bouwen van een compleet functionerend zorgcomplex of een markant kantoorgebouw. Thunnissen creëert omgevingen, waar mensen wonen, werken en leven.

Altijd met de vertaling van de klantvraag voorop, zodat onze opdrachtgever optimaal comfort kan bieden aan de gebruiker. Wij denken graag in een vroegtijdig stadium mee, zodat het gewenste resultaat bereikt wordt. Vanaf de eerste schetsen tot aan de oplevering zijn wij een meedenkend partner. Zo hebben wij al veel projecten gerealiseerd voor gemeenten, corporaties, beleggers en andere vastgoedeigenaren. En daar zijn wij trots op!

Onderhoud & renovatie

Wanneer het gaat om onderhouden, renoveren en restaureren van vastgoed, dan kunt u ook bij Thunnissen terecht. Wij richten ons op integraal onderhoud en meerjarenplannen op het gebied van beheer en onderhoud. Thunnissen kan – geheel of op onderdelen – een actieve rol spelen in de gebruiks- en beheerfase voor zowel klacht-, mutatie- en meerjarenonderhoud.

Door onze dochteronderneming Van Braam Minnesma kunnen we de juiste kennis inzetten op het gebied van beheer en onderhoud. Van Braam Minnesma is een echte renovatie- en restauratiespecialist.

Hiermee hebben wij alle kennis in huis om bij het ontwerp en de realisatie rekening houden met de uitgangspunten van de beheer- en gebruikersfase. Het ontwerp wordt op deze manier zodanig geoptimaliseerd, dat het optimaal aansluit bij de vraag van de gebruiker. En kunnen wij alles aanbieden in de totale levensloop van een woonproduct.