BIM

Expertise in huis

Alle projecten van Thunnissen worden uitgewerkt in BIM. Van massastudie tot en met de oplevering wordt BIM gebruikt voor sturing, controle en begeleiding. Thunnissen heeft een BIM afdeling met eigen modelleurs. Extra schakels worden zo vermeden. Hierdoor kunnen continue verbeteringen worden doorgevoerd. Ook gaat er geen kostbare tijd of informatie verloren aan gegevensuitwisseling.

Informatie verwerken

BIM maakt het mogelijk om informatie te managen en de informatie-uitwisseling met bouwpartners te optimaliseren. Het gaat om een verregaande integratie van elkaars processen. De 3D-modellen worden vooral gebruikt voor het aansturen van onderaannemers en leveranciers, het uitrekenen van hoeveelheden, het controleren van de verschillende aspect modellen met elkaar en het toevoegen van informatie (intelligentie) voor de uitvoering- en de beheerfase.

Eenduidig

Met strategische partners worden continue projectoverschrijdende afspraken gemaakt, met als doel effectiever informatie te delen en dubbelingen te voorkomen.  Al onze partners geloven in de uitwisseling van de modellen volgens de open source, de open bim- systematiek. De modellen worden uitgewisseld in een IFC- model, zodat onafhankelijk van het programma iedereen het BIM model kan uitlezen. Ook ketenpartners leveren hun BIM onderdelen aan in IFC.

Delen van modellen kunnen zich in verschillende fases bevinden, afhankelijk van de klantvraag. Een betonconstructie is bijvoorbeeld al t/m de wapening uitgewerkt, terwijl de gevel nog in deschetsfase in BIM staat. Er wordt gewerkt volgens het pull principe (wanneer willen we welke informatie uit het model halen). Na realisatie is er een BIM ‘as build’ model aanwezig, functioneel voor de beheerfase.

Efficiënt

Rollen veranderen en zowel de interne manier van werken, als de samenwerking met bouwpartners wordt efficiënter. Zowel BIM als Lean zijn gericht op efficiënte samenwerking en openheid. Het terugbrengen van faalkosten, betere kwaliteit van het gebouw en wederzijds begrip tussen alle partijen, dat zijn o.a. de voordelen van BIM.

BIMregister

Thunnissen heeft BIM eigen gemaakt door de jaren heen. Met weinig tot geen kennis in de branche, stond BIM jaren geleden nog in de kinderschoenen. Door middel van zelfstudie hebben we van BIM een efficiënte procestool gemaakt. We hechten dan ook veel waarde aan onze BIM kennis.

Intern worden medewerkers opgeleid tot zelfstandige BIM modelleurs. Met de exponentiele groei van de BIM afdeling wordt ons BIM niveau steeds hoger. Om dit niveau te behouden blijven we graag op de hoogte van de nieuwste BIM ontwikkelingen. Thunnissen staat daarom ingeschreven in het BIMregister. Een platform waar allerlei BIM gerelateerde partijen ingeschreven staan. Via dit register wordt BIM informatie met elkaar gedeeld en komen we in contact met BIM gekwalificeerde studenten, werkzoekenden en professionals. Hierdoor blijft onze kennis groeien en investeren wij in de doorontwikkeling van onze BIM afdeling.

Portalen

Thunnissen koppelt de BIM informatie aan haar digitale portalen (partner- en kopersportalen). Hierdoor kunnen partners informatie ophalen en plaatsen. Koppelingen tussen systemen zorgen voor minder administratieve handelingen en minder werkdruk, waardoor aandacht verlegd kan worden naar product- en procesverbetering.