Braakliggend terrein Van Lieflandlaan wordt Van LieflandPARK!

Braakliggend terrein Van Lieflandlaan wordt Van LieflandPARK!

Twee weken geleden hebben de, na selectie door de Gemeente Utrecht overgebleven drie ontwikkelaars, hun nieuwbouwplannen voor het voormalig sportveld gepresenteerd. De omwonenden aan de Van Lieflandlaan hebben inmiddels het beste plan gekozen: het Van LieflandPARK.

De buurt mocht begin dit jaar aangeven welke wensen er waren en de ontwikkelaars hebben die wensen vertaald naar drie uiteenlopende invullingen van het veld. De gemeente stelde voor de bouwgrond een vaste prijs vast. Dat maakte het mogelijk om de buurt veel meer kwaliteit te bieden dan via een traditionele aanbesteding. Team Van LieflandPARK (bestaande uit ThunnissenDAO, Heren 5 Architecten, landschapsarchitect Carve, bureau Dietz Communicatie en bureau Nieman) heeft vooral goed naar de wensen van de omwonenden geluisterd en die ook aantoonbaar in hun plan verwerkt. Belangrijkste wens was behoud van zoveel mogelijk groen. Het plan behelst 3.000 m2 groen en slechts 20 woningen. Een prachtig park in plaats van een nieuwbouwwijk.

Team Van LieflandPARK is erg tevreden met het resultaat. Dit wordt in de buurt van de Utrechtse binnenstad de enige plek met zoveel ruimte en groen. En met zoveel kwaliteit en duurzaamheid in de uitwerking. Het team gaat de komende tijd het plan samen met de buurt verder ontwikkelen. Daarna volgt nog een bestemmingsplanprocedure. De bouw van het Van LieflandPARK start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2017.