Buurtbewoners enthousiast over vervolg nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin

Buurtbewoners enthousiast over vervolg nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin

Donderdagavond 11 februari jongstleden heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden voor de buurt over nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin in Krommenie. Ruim 100 omwonenden en belangstellenden waren naar Wijkcentrum De Palmboom gekomen om de voortgang van het nieuwbouwplan te zien en van Thunnissen te horen wat met de reacties uit de buurt was gedaan.

Ontwikkelen met de buurt
Tijdens de eerste bijeenkomst in december hadden buurtbewoners een keuze uit vijf verschillende architectuurstijlen en drie stedenbouwkundige varianten. Een duidelijke voorkeur was er voor de architectuurstijl uit de jaren ’30 en één van de stedenbouwkundige varianten. Dit bleek niet alleen tijdens de bijeenkomst, maar ook uit de reactieformulieren die bewoners via de website konden insturen.
Voor Thunnissen werd dit het vertrekpunt voor de doorontwikkeling van het nieuwbouwplan. Andere suggesties werden ook meegenomen zoals de behoefte aan appartementen, seniorenwoningen, minder woningen en het handhaven van het speelveldje.

Hoge opkomst inloopbijeenkomst
Om de buurtbewoners een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige bouw, waren er tijdens de inloopbijeenkomst grote borden met schetsen van de buitenkant van de woningen, de indeling aan de binnenkant en twee stedenbouwkundige varianten, waarvan een met appartementen en een met extra eengezinswoningen zonder appartementen. Aanwezigen reageerden enthousiast op de verscheidenheid aan woningen. Welke variant uiteindelijk gebouwd zal worden, hangt af van de kopersvraag. Dat het project al op veel belangstelling kan rekenen, bleek uit de aanwezigheid en het enthousiasme van potentiële kopers op de bijeenkomst.

Voortgang project
Thunnissen zal nu het uitwerkingsplan en de draagvlakrapportage indienen bij de gemeente om de officiële procedure in gang te zetten. Dat betekent dat het uitwerkingsplan in het tweede kwartaal ter inzage zal komen te liggen. De voorverkoop van de woningen staat gepland in het voorjaar 2016.

Ruimte geven
De Fortuinlocatie wordt ontwikkeld volgens het nieuwe concept ‘Ruimte Geven’ van de gemeente Zaanstad. Dit betekent dat Thunnissen in samenspraak met de buurt een plan ontwikkelt, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting bij de inrichting en bebouwing van de huidige wijk.

Kijk voor meer informatie op www.wonenindefortuin.nl

Geef een antwoord