Buurtparticipatie leidt tot winnende resultaten

Buurtparticipatie leidt tot winnende resultaten

Draagvlak en kwaliteit
Thunnissen ontwikkelt met de juiste aandacht voor de omgeving, omdat nieuwbouw ingrijpend is voor de buurt. Steeds vaker ontwikkelt Thunnissen haar plannen in participatie met de buurt. Dit draagt niet alleen bij aan het draagvlak, maar ook aan de kwaliteit.

Projectontwikkelaar Roel van Drongelen: “Het op een effectieve wijze betrekken van de buurt komt ten goede aan het eindproduct en eerlijk gezegd: zo voorkomen we ’gedoe’ in een later stadium. Daarnaast is het gewoon veel leuker om aan een ontwerp te werken, waarvan alle partijen de meerwaarde zien en dat kan rekenen op draagvlak uit de buurt. Wij zijn gericht op kwaliteit en samenwerking. Dat zit in ons DNA.”

Buurt kiest het beste ontwerp
Dat buurtparticipatie werkt, blijkt uit de verschillende prijsvragen met een winnend resultaat.

Bij de ontwikkeling van de Lieflandlaan, in de buurt van de Utrechtse binnenstad en aan de rand van de populaire wijk Tuindorp, mocht de buurt bepalen. Drie ontwikkelaars gingen aan de slag met de wensen van de buurt en presenteerden hun invullingen, waaronder het team DAO projectontwikkeling, Heren 5 architecten en Thunnissen. Maar liefst 70% van de omwonenden verkoos het ontwerp van dit team als het beste plan.

Van Drongelen: “Door vooral goed te luisteren naar de wensen van de omwonenden en die ook echt te verwerken in het plan hebben we een ontwerp gemaakt. Behoud zoveel mogelijk groen, dat was het belangrijkste, en dat hebben we dus ook gedaan.“

Het Van Lieflandpark wordt de komende tijd samen met de buurt verder ontwikkeld. Naar verwachting start de verkoop van de woningen in de zomer van dit jaar. De belangstelling en waardering voor het plan is groot.

Participatie leidt tot gecreëerde waarde
Dat participatie een steeds belangrijkere rol krijgt bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, dat zien we ook terug in de houding van onze opdrachtgevers. Gemeenten stimuleren ontwikkelaars om actief draagvlak te zoeken voor nieuwbouwplannen.

Zo ontwikkelt Thunnissen de nieuwbouwplannen voor de Fortuinschoollocatie in Krommenie volgens het concept ’Ruimte Geven’ van Gemeente Zaanstad. De uitwerking van het plan doet Thunnissen in samenspraak met de buurt. Tijdens klankbordavonden kunnen omwonenden hun visie naar voren brengen. De buurt geeft zo belangrijke input voor het ontwerp en beslist op deze manier mee.

Er bleek een grote vraag naar seniorenwoningen en levensloopbestendige appartementen. In het ontwerp is daarom een deel van de grondgebonden woningen omgezet naar appartementen. Het uiteindelijke ontwerp sluit nu beter aan op de behoefte van de omgeving, doordat de ideeën van de omwonenden zijn verwerkt in de definitieve plannen.

Ruimte geven
Het concept ‘Ruimte Geven’ gaat uit van een gemeente op afstand die zo min mogelijk kaders stelt, en een ontwikkelaar die actief draagvlak zoekt bij belanghebbenden voor zijn plannen. “Ruimte Geven” is een pilot van Gemeente Zaanstad die met de Fortuinschoollocatie haar première beleefd. In de pilot wordt de balans gezocht tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van alle belanghebbenden.

“Doordat Gemeente Zaanstad ruimte gaf voor initiatief is er een ontwerp gemaakt dat voldoet aan de wensen en gecreëerde waarde toont voor alle partijen. Het concept ‘Ruimte Geven’ sluit perfect aan bij de ambities van Thunnissen om mooie woonomgevingen te realiseren in binnenstedelijke gebieden in goede samenwerking met haar opdrachtgever en de omgeving. Wij zien dat deze aanpak leidt tot betere plannen en spreken onze waardering uit voor de manier waarop Gemeente Zaanstad dit proces heeft vormgegeven “, aldus Van Drongelen.