Concrete Casco Bouw

EFFICIËNT WERKEN MET VEEL FLEXIBILITEIT EN VRIJHEID

Thunnissen heeft het proces en de componenten gestandaardiseerd, maar niet de woningen. Zo kunnen we de consument de gewenste keuzevrijheid bieden, terwijl we zelf veel efficiënter werken.

Vanuit deze visie is Concrete Casco Bouw ontstaan. Concrete Casco Bouw beschikt over een gespecialiseerde tunnelploeg en levert met twee tunnelbekistingen betoncasco’s aan Thunnissen en andere partijen voor grootschalige (seriematige) en kleinschalige nieuwbouwprojecten.

FLEXIBEL TUNNELEN

Eén van de bekistingen biedt optimale flexibiliteit, zodat een geïndustrialiseerd bouwproces ook voor kleinere projecten (vanaf 10 woningen) met meer diversiteit mogelijk is. Door toepassing van speciale dekpanelen is variëren in diverse breedtematen per tunnel mogelijk. Deze flexibele tunnel is technische innovatie, die aansluit op de marktvraag en is ontstaan uit een intensief samenwerkingsproces tussen Thunnissen en Hendriks stalen bekistingstechniek.

Volop vrijheid

Thunnissen gebruikt BIM als katalysator voor het volledige ontwerp, verkoop- en bouwproces voor al haar projecten. Hendriks stalen bekistingtechniek heeft de vaste componenten in de tunnel geprogrammeerd.Door het inkaderen van technische keuzemogelijkheden in de tunnel is er toch veel vrijheid voor de consument. Een voorbeeld: men kan kiezen uit verschillende elektraopties op meerdere posities, maar ze worden alleen horizontaal geïnstalleerd. In combinatie met Woonon, dat Thunnissen gebruikt voor het koperkeuzetraject, is dit erg efficiënt. In Woonon kiest de koper uit de vele optiemogelijkheden. Zodra de opties definitief gemaakt zijn, worden deze in het BIM model verwerkt.

Met de juiste partners

De ervaring leert dat het belangrijk is om de juiste partners te kiezen die de werkzaamheden en kennis optimaal op elkaar afstemmen. Ook qua leveranciers kiest Thunnissen voor lange relaties. Wij werken met een vaste tunnelploeg. De advisering en engineering blijft bij Hendriks vandaan komen. Door zo in een continue stroom van projecten samen te werken, komen verbeteringen in het ene project direct ten goede aan het volgende. Deze projectoverschrijdende manier is veel efficiënter en financieel aantrekkelijk.