Doorstromersaanpak werkt

Doorstromersaanpak werkt

Ymere en Thunnissen slaan handen ineen
Vanwege de Woningwet 2015 droeg Woningcorporatie Ymere de ontwikkeling van nieuwbouwproject Hof van Bernadotte in Meerwijk over aan Thunnissen. De co-makers zagen dit nieuwbouwproject direct als een kans om een impuls te geven aan de doorstroming op de huurdersmarkt, want de voorraad aan (sociale) huurwoningen slinkt.

Met het tekort aan huurwoningen is het een uitdaging in deze tijd om de doorstroming op gang te brengen. Woningcorporatie Ymere en Thunnissen sloegen de handen ineen, want doorstromen gaat niet vanzelf.

Doorstromen aantrekkelijk maken
Onze gezamenlijke aanpak was proactief en de benadering persoonlijk. Ymere en Thunnissen benaderden alle huurders van de corporatie in Schalkwijk als een potentiële doorstromer. Naast een voorrangsregeling en een kwalitatief woonproduct bood Thunnissen een financieringsregeling aan, als extra stimulans om de aankoop van een ruime woning (119 tot 134 m2) in het Hof van Bernadotte mogelijk te maken.

De financieringsregeling past Thunnissen vaker toe bij haar nieuwbouwprojecten en betekent een korting op de V.O.N. prijs in de vorm van een uitgestelde betaling. Daarmee krijgen kopers de financiële armslag om de hypotheek voor de aankoop van een woning rond te krijgen.

Trots op resultaat
De interesse bleek groot. Binnen een maand zijn alle koopcontracten getekend.
Maar liefst 24 kopers van de 32 laten een huurwoning achter. Een resultaat om trots op te zijn. Op deze manier brengen we de doorstroom op gang en komen de huurwoningen vrij voor de doelgroep van de woningcorporatie (en voor degene die het nodig hebben). En zo kunnen bewoners van Schalkwijk blijven in de wijk waar ze met plezier wonen en een sociaal leven hebben opgebouwd. Dat is echt meerwaarde: een win-win situatie voor alle partijen.

Hof van Bernadotte
Het Hof van Bernadotte, gelegen aan de Bernadottelaan, wordt een woonhof van 32 eengezinswoningen aan de Bernadottelaan. De woningen zijn 3- laags met een achtertuin met berging. Meer informatie over het project: hofvanbernadotte.nl.