Notaloos Wonen

Bij het toepassen van meerdere duurzaamheidsmaatregelen is het voor een koper mogelijk om zijn of haar woning zogenaamd ‘notaloos’ te krijgen qua energieverbruik. Hierin worden de (alsnog) gebruikte energie, de leveringskosten en de netwerkkosten, gecompenseerd met extra als benodigd opgewekte energie op de eigen kavel. Hierin is het gebruik van PV-panelen in combinatie met zonnecollectoren en een warmtepomp de meest voor de handliggende oplossing. Op deze manier wordt de woning ‘all electic’ zonder het gebruik van een gasaansluiting.

CO2 sturing

Het intelligent maken van de woning door middel van CO2 gestuurde ventilatie geeft hierin een verbetering van het energieverbruik en het leefcomfort. Een teveel aan CO2 in de lucht heeft een negatief effect op de mens. Slechts 1% toename van de concentratie CO2 veroorzaakt sufheid en concentratievermindering. Langdurige blootstelling heeft ook een negatief effect op de emotionele toestand van de mens, zoals: somberheid, depressie en gebrek aan energie.

Duurzaam hout

Thunnissen is al enkele jaren FSC® gecertificeerd en sinds juni 2018 een STIP gecertificeerd bedrijf. Het bedrijfskeurmerk  STIP werd in 2017 geïntroduceerd.  Een STIP-bedrijf koopt alleen maar duurzaam en verantwoord in, dus kan ook alleen maar duurzaam en verantwoord verkopen. Onze opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat het gebruikte hout bij onze projecten afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 

Een STIP-bedrijf laat zich vrijwillig door een certificatie-instelling controleren, om zo te kunnen garanderen dat zij alleen maar hout uit verantwoord beheerde bossen in- en verkopen. De uiteindelijke doelstelling van STIP (de ‘stip op de horizon’) is dat al het hout dat in Nederland wordt verhandeld en verwerkt “goed hout” is. Zouden alle houtbedrijven STIP-bedrijven zijn, dan was het marktaandeel van hout uit verantwoord beheerde bossen in Nederland dus….. 100%. 

STIP BOS

Om het belang van  duurzaam bosbeheer te benadrukken heeft STIP een bos in het leven geroepen: een nieuw duurzaam beheerd STIP-bos in Nederland. Thunnissen onderstreept de missie van STIP en participeert in dit initiatief. Symbolisch is voor alle werknemers van Thunnissen en haar groepsmaatschappijen Van Braam Minnesma en Holleman Santpoort een boom geplant. Met deze sponsoring laten we het STIP- bos verder groeien.

FSC

FSC® staat voor Forrest Stewardship Council. Het internationale, onafhankelijke FSC®- keurmerk garandeert dat grondstoffen voor houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

STIP

De doelstelling van STIP is dat alle hout op de markt voor 100% afkomstig zal zijn uit verantwoord beheerd bos.
Dat is goed voor de bossen, voor de aarde, voor mens en dier én goed voor de houtsector.
Immers, hout uit verantwoord beheerde bossen is een oneindige grondstof, die koolstof opslaat en een veel lagere milieu-impact heeft dan andere bouwmaterialen zoals staal, kunststof en aluminium.
In de certificatieregeling wordt aangegeven wat verantwoord beheerde bossen zijn en welke criteria daarvoor in het kader van de STIP-regeling worden gehanteerd.