Notaloos Wonen

Bij het toepassen van meerdere duurzaamheidsmaatregelen is het voor een koper mogelijk om zijn of haar woning zogenaamd ‘notaloos’ te krijgen qua energieverbruik. Hierin worden de (alsnog) gebruikte energie, de leveringskosten en de netwerkkosten, gecompenseerd met extra als benodigd opgewekte energie op de eigen kavel. Hierin is het gebruik van PV-panelen in combinatie met zonnecollectoren en een warmtepomp de meest voor de handliggende oplossing. Op deze manier wordt de woning ‘all electic’ zonder het gebruik van een gasaansluiting.

CO2 sturing

Het intelligent maken van de woning door middel van CO2 gestuurde ventilatie geeft hierin een verbetering van het energieverbruik en het leefcomfort. Een teveel aan CO2 in de lucht heeft een negatief effect op de mens. Slechts 1% toename van de concentratie CO2 veroorzaakt sufheid en concentratievermindering. Langdurige blootstelling heeft ook een negatief effect op de emotionele toestand van de mens, zoals: somberheid, depressie en gebrek aan energie.

Duurzaam hout

Thunnissen is al enkele jaren FSC®- alsmede PEFC™ gecertificeerd. Opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat het gebruikte hout bij projecten afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De keurmerken FSC® en PEFC™ werken volgens de zogenoemde ketting van beheer (Chain of Custody). Dat betekent dat alle schakels in de keten (van bos naar consument) kunnen garanderen dat er, door goede controle en registratie, alleen hout wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen en dat er geen illegale houtkap heeft plaatsgevonden. Thunnissen hanteert een managementsysteem, waarbij vanaf de inkoop van het hout op duurzaamheid wordt gecontroleerd en tijdens de bouw een continue registratie plaatsvindt. Hierdoor is projectcertificering ook mogelijk.

FSC

FSC® staat voor Forrest Stewardship Council. Het internationale, onafhankelijke FSC®- keurmerk garandeert dat grondstoffen voor houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

PEFC

PEFC™ staat voor het Programme for the Endorsement of Forrest Certification. Het is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk dat duurzaam bosbeheer bevordert. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC™-gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody-gecertificeerde bedrijven verderop in de keten (zoals Thunnissen) kunnen het hout verwerken in producten zoals bouwhout.