Feestelijke start eerste fase gebiedsontwikkeling Vitaal Vogelenzang  

Feestelijke start eerste fase gebiedsontwikkeling Vitaal Vogelenzang  

Thunnissen, Holleman Santpoort, Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, MoederscheimMoonen Architects, De Wijde Blik, Gemeente Bloemendaal, een afvaardiging van een aantal organisaties en omwonenden vierden op 18 december 2023 de start van de nieuwbouw van het sportpaviljoen Vitaal Vogelenzang.

Vitaal Vogelenzang is een uniek nieuwbouwplan van in totaal 72 woningen en een nieuw duurzaam sportpark. Het wordt een wijk naar een concept van ECHO Urban Design  (stedenbouw en landschap) waar sport, bewegen, saamhorigheid én landschappelijk wonen samenkomen. Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van toekomstige bewoners, sportverenigingen en omwonenden wordt een intensief participatietraject doorlopen.

Sportpark met nieuw sportpaviljoen

Vitaal Vogelenzang wordt in fasen gerealiseerd. De eerste fase van de nieuwbouw bestaat uit het sportpark met een nieuw sportpaviljoen voor S.V.V. en T.V.V, met daaromheen in totaal vijf tennisbanen en anderhalf voetbalveld van kunstgras. Holleman Santpoort realiseert het sportpaviljoen.

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek start naar verwachting volgend jaar met de aanleg van de sportvelden. Het ontwerp van het sportpaviljoen is van MoederscheimMoonen Architects. Om een kwalitatief en uitnodigend sportpaviljoen te creëren, dat centraal tussen de sportvelden ligt, is ervoor gekozen om het gebouw tegen het bestaande dorpshuis te positioneren. Rondom komt een verbindend groen raamwerk van een pergola met klimplanten. De optimale beleving wordt versterkt door het royale verhoogde terras rondom het paviljoen. Het nieuwe sportpark is een mooie toevoeging aan Vogelenzang en draagt bij aan de vitaliteit van het dorp. Naar verwachting worden het sportcomplex en de nieuwe tennis – en voetbalvelden eind 2024 opgeleverd.

Een woonwijk voor iedereen

De toekomstige woonwijk bestaat uit een passend aanbod van betaalbare middeldure en vrije sector woningen om enerzijds starters een kans te geven en anderzijds om de doorstroom te stimuleren. Inmiddels ligt het bestemmingsplan voor de woningbouw ter inzage. Komende zomer verwachten we in verkoop te gaan met de woningen. Naar verwachting start Thunnissen eind 2024 met de voorbereidende bouwwerkzaamheden en begin 2025 met de bouw van de woningen.