Fortuinschoollocatie in Krommenie: in co-creatie met de buurt ontwikkelen

Na een openbare aanbesteding heeft de gemeente Zaanstad de grond op de Fortuinschoollocatie in Krommenie verkocht aan Thunnissen. Op maandag 28 september is hiervoor een overeenkomst getekend. Het ontwerpproces voor de Fortuinschoollocatie wordt nu opgestart door Thunnissen. Op de locatie is ruimte voor circa 83 grondgebonden woningen.

De Fortuinschoollocatie wordt ontwikkeld volgens het concept ’Ruimte Geven’. Dit gaat uit van een gemeente op afstand die zo min mogelijk kaders stelt, en een ontwikkelaar die actief draagvlak zoekt bij belanghebbenden voor zijn plannen. “Ruimte Geven” is een pilot die met de Fortuinschoollocatie haar première beleefd. In de pilot wordt de balans gezocht tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van alle belanghebbenden.

Co-creatie met de buurt
De uitwerking van het plan voor de Fortuinschoollocatie doet Thunnissen in samenspraak met de buurt, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting bij de inrichting en bebouwing van de huidige wijk. Tijdens klankbordavonden wordt aan de buurt een beeld geschetst van het plan en kunnen omwonenden hun visie naar voren brengen. De buurt geeft zo belangrijke input voor het ontwerp en beslist op deze manier mee. Op deze manier kan er een ontwerp gemaakt worden dat voldoet aan de wensen en toont dan gecreëerde waarde voor alle partijen.

Een beter eindproduct
Het concept ‘Ruimte Geven’ sluit goed aan bij de ambitie van Thunnissen om mooie nieuwe woonomgevingen te realiseren in binnenstedelijke gebieden in goede samenwerking met haar opdrachtgever en de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat, door vroegtijdig de omgeving te betrekken bij nieuwbouwplannen, er een beter eindproduct ontstaat.