Gemeente Zuidplas en Thunnissen ondertekenen anterieure overeenkomst voor transformatie van het lintzonegebied Zevenhuizen-Zuid naar woongebied

Gemeente Zuidplas en Thunnissen ondertekenen anterieure overeenkomst voor transformatie van het lintzonegebied Zevenhuizen-Zuid naar woongebied

Gemeente Zuidplas en Thunnissen hebben een anterieure overeenkomst ondertekend voor de transformatie lintzonegebied Zevenhuizen Zuid naar woongebied. Dit nieuwbouwplan “Park De Zevenloft” te Zevenhuizen bestaat uit de ontwikkeling en realisatie van circa 17 flexibele woningen.

De komende tijd wordt het plan nader onderzocht en uitgewerkt. Van deze woningen heeft een aantal een levensloopbestendig karakter én is flexibel indeelbaar. Het nieuwbouwplan worden gerealiseerd in de hoek van de Knibbelweg en Noordelijke Dwarsweg, in het plangebied Zevenhuizen-Zuid.

Plangebied

Het plangebied betreft het gebied ten oosten van de kern Zevenhuizen. Het plangebied is ingeklemd tussen de Knibbelweg met sloot (tevens de ontsluitingsweg), Anjerlaan met sloot en bestaande woningen. De bestaande woningen aan de zuidwestzijde zijn vooral nieuwbouwwoningen, bekend als het Zevenrozenhof. Ten noordwesten bevindt zich naast de bestaande woningen, met gecombineerde bedrijfsbestemming, ook tuincentrum Welkoop. Tuincentrum Welkoop gaat op termijn plaatsmaken voor een aantal woonkavels.

Roel van Drongelen, directeur Thunnissen: “Deze woningbouwontwikkeling is een impuls voor het transformerende lintzonegebied van Zevenhuizen waarbij de locatie nu plaats gaat maken voor een gloednieuw woningbouwplan waar veel vraag en behoefte naar is”.

17 flexibele en toekomstbestendige woningen

Het programma bestaat uit uitsluitend twee-onder-één-kapwoningen en één vrijstaande woning op zéér ruime kavels. 4 twee-onder-één-kapwoningen (20%) zullen standaard worden uitgevoerd met een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Hiermee zijn deze woningen extra geschikt voor senioren of mindervalide doelgroep. De overige woningen kunnen met beperkte ingrepen en/of opties alsnog slaap-en badkamer op de begane grond realiseren in de toekomst. De woningen zijn hiermee zeer flexibel en toekomstbestendig.

Woonvisie gemeente Zuidplas

In de woonvisie van gemeente Zuidplas is vastgelegd dat woningplattegronden zo veel als mogelijk flexibel zijn en kunnen ‘meegroeien’ met de levensfase van een huishouden. Met het oog op de vergrijzing wil Gemeente Zuidplas in 2030 een kwart van de totale voorraad als grondgebonden/ levensloopbestendige woningen hebben. Dat lukt het best met nieuwbouw.

Wethouder Jan Hordijk: “Met het instemmen van de nadere uitwerking is de komst van deze 17 levensloopbestendige woningen weer een stap dichterbij en kunnen er meer mensen in Zevenhuizen blijven wonen en vitaal en in hun vertrouwde omgeving oud worden”.

Planning

De bouw gaat starten in het 4e kwartaal van 2021, het totale plan is volgens verwachting gereed in het 1e kwartaal van 2023.