Grond- & ontwikkelposities

Voor de realisatie van onze nieuwbouwprojecten verwerven wij regelmatig grondposities. Over het algemeen zijn dit bouwgronden, agrarische gronden, afgeschreven bedrijfslocaties in bewoond gebied of ontwikkellocaties (zoals oude scholen of ander maatschappelijk vastgoed) die we in overleg met gemeenten willen activeren voor een nieuwbouwplan.

Wij zijn dé partij om uw locatie aan te kopen. Thunnissen is een risicodragende en financieel daadkrachtige onderneming met korte interne lijnen. Wij zijn specialist op het gebied van herbestemming en het activeren van locaties bij gemeenten en provincies. Daarnaast genereren wij concurrerende grondwaardes voor verkopers. Bij tenders en marktselecties leidt dit eveneens tot winnende biedingen.

Waardecreatie

Thunnissen werkt met grote gedrevenheid aan projecten, zowel op individuele basis risicodragend, als in evenwichtige samenwerkingen en op fee-basis. Als ontwerpende bouwer heeft Thunnissen veel te bieden: met onze integrale en efficiënte aanpak kunnen wij het verschil maken in waardecreatie. Hieraan voegen wij de ambitie toe  hoge duurzaamheidsdoelstellingen te behalen bij de ontwikkeling van onze nieuwbouwprojecten.

Innovatie, creativiteit en een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzame woonomgevingen te creëren zijn onze drijfveren om deze doelstellingen te realiseren. Daarnaast hechten wij veel waarde aan participatie van de omgeving en constructieve samenwerking met grondeigenaar, omwonenden en andere belanghebbenden.

We zoeken altijd naar het creëren van meerwaarde voor beide partijen. Zo kunnen we onze toegevoegde waarde inzetten om meer grondwaarde te genereren voor eigenaren van posities en tegelijkertijd daarmee projecten met gezonde rendementen realiseren. Wij laten ons ook graag uitdagen door gemeenten en corporaties bij marktconsultaties, (grond)tenders en design & build selecties.

Roel van Drongelen directeur

telefoon 088 98 98 300

WIJ GAAN GRAAG IN GESPREK

Bent u benieuwd  wat wij voor uw locatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor aankoop of samenwerking te bespreken.