Het Bouw Informatie Model: een essentieel onderdeel van het werkproces van Thunnissen

Het Bouw Informatie Model: een essentieel onderdeel van het werkproces van Thunnissen

INTERVIEW MET DIRECTEUR BART MAAS EN BIM SPECIALIST RALPH DEN HAAN

Ontwikkelende bouwer Thunnissen streeft ernaar in goede samenwerking mooie woningen in een gezonde woonomgeving te realiseren. Hoe? Door middel van een efficiënt BIM werkproces.

Het automatiseren van zoveel mogelijk repetitieve handelingen beperkt de bouwer niet. Integendeel, klanten krijgen in een zelf ontwikkeld kopersportaal met de naam Woonon juist grote keuzevrijheid. Hoe dat komt? Door de integratie en directe koppeling met BIM.

Directeur Bart Maas en BIM specialist Ralph den Haan vertellen over hoe BIM volwassen werd in de organisatie en hoe de werkwijze nu volledig is verankerd in de bedrijfsvoering en de voordelen hiervan.

Bart Maas, algemeen directeur Thunnissen. “We ontwikkelen en realiseren, maar engineering deden we nooit. Die mogelijkheid kwam voor ons in beeld in de tijden van de bouwcrisis in 2008 – 2015 met de opkomst van het Bouw Informatie Model. Toen besloten we: engineeren gaan we vanaf nu zelf doen.”  

 

BIM als procestool 

“Voor ons is BIM geen ontwerptool, maar een procestool. We gebruiken het om als aannemer grip op het proces te houden. Om het voor ons werkbaar te houden, zijn we begonnen met zelf programmeren.”  

“Op dat moment was er weinig tot geen kennis in de branche. BIM stond echt nog in de kinderschoenen. Ook in opleidingen was BIM nog geen onderdeel, dus zijn we zelf aan de slag gegaan met kennis opdoen.”   

Hoe BIM de kinderschoenen ontgroeide  

Ralph den Haan: “We zijn begonnen met zelfstudie en veel instructievideo’s bekijken. We hebben het ons eigen gemaakt en geleerd hoe BIM voor Thunnissen de grootste meerwaarde heeft. Nu leiden wij intern (nieuwe) medewerkers op tot zelfstandige BIM modelleurs. We gebruiken Revit niet om steeds een tekening te maken van een gebouw, maar meer generiek. We denken in het automatiseren van herhalingen in onze ontwerpen. We bouwen aan een bibliotheek met bouwoplossingen die voor ons goed werken.” 

Maas: “Vier jaar na de start kwamen de eerste schoolverlaters het bedrijf binnen met meer schoolkennis van BIM. Inmiddels hebben we een team van 12 BIM modelleurs. Ons BIM niveau wordt steeds hoger en er is een exponentiele groei gaande. Er is een vliegwiel op gang gekomen, waardoor we steeds beter onze bedrijfsprocessen managen. Ik ben erg blij dat we jaren geleden die keus hebben gemaakt, waardoor we nu deze voorsprong hebben. Ik moet er niet aan denken als we er nu nog aan moesten beginnen.” 

 

Flexibel in ontwerp én toch gestandaardiseerd 

Den Haan: “We hebben geen gestandaardiseerde woningen, maar we kunnen veel standaard woningen aanbieden. Op basis van de door ons gemaakte bouwoplossingen blijven wij flexibel en kunnen we er toch voor zorgen dat de uit standaard elementen opgebouwde woningen toch een eigen uitstraling en karakter krijgen. 

Met Woonon meer keuzevrijheid voor de klant  

De software voor het kopersportaal Woonon bestond nog niet. Thunnissen heeft het helemaal zelf ontwikkeld. In Woonon wordt goed zichtbaar hoe Thunnissen het proces in handen heeft. Na de aankoop van de woning krijgt de klant een inlogcode en heeft dan via dit digitale platform inzicht in alle mogelijkheden en informatie van de nieuwbouwwoning. In drie fasen wordt vervolgens het koperskeuzetraject doorlopen. De keuzes hebben elk een eigen termijn, waarbinnen gekozen dient te worden. Een uitbouw moet je al snel beslissen, maar bijv. de keuzes voor de binnendeuren (25 modellen) en de indeling en tegels van de badkamer(s) en toilet(ten) kunnen later in het proces worden gedaan.  

Plugin Revit 

De eigengemaakte plugin in Revit zorgt voor de koppeling tussen de individuele portalen en het BIM model. Door de plugin kan de modelleur de informatie naar het portaal uploaden en gekozen opties (van de klant) downloaden. Hiermee is het hele koperskeuzetraject volledig BIM gestuurd en geautomatiseerd.  

Samenwerking partners 

Den Haan: “Er worden tal van optiemogelijkheden (elementen) klaargezet en vervolgens de klant kan zijn of haar woning naar wens samenstellen. Dat gaat tot in de details door. En deze wordt ook direct gecommuniceerd naar de toeleveranciers.” 

Maas: “Ook het samenwerkingsproces met onze partners is hierop ingericht. Waar we normaal eerst vanuit een basiswoning met standaardopties werkten en via een separaat proces de wijzigingen hierop manageden, werken we nu direct met elkaar de woning uit, op detailniveau, zoals deze ook daadwerkelijk gemaakt wordt. Het verloopt erg efficiënt en foutloos. Dit resulteert in geen faalkosten in het keuzetraject. Zo kunnen we de kostprijs laag houden,” voegt Maas toe. “ We hebben ons proces gestandaardiseerd, maar blijven flexibel in het aanbieden van keuzes. Dat is altijd het uitgangspunt geweest.” 

Kwaliteit toetsen en borgen  

Ook in service en onderhoud speelt het Woonon portaal een rol. “De klant kan eventueel een onvolkomenheid indienen. Die kun je alleen invoeren, als die te koppelen is aan een element. Dit betekent dat ons model altijd van zeer hoge kwaliteit dient te zijn. Het model wordt ook getoetst op wet- en regelgeving. Dit is voor ons de volgende stap: de integratie van WKB in ons BIM proces. Wanneer de woning is opgeleverd, hoeven we alleen extra te toetsen of deze precies is gebouwd als het BIM model. Want onze modellen zijn ‘as-build’.”  

Een lerende organisatie 

“Er is intensief contact met de uitvoerende bouw. De uitvoerder geeft feedback en zo worden we een lerende organisatie, die de ervaringen vanuit de praktijk direct om kan zetten in verbeterde modellen,” zegt Den Haan.  

Maas: “In de beginfase van deze transformatie stond niet iedereen te juichen. Maar na een tijd lang kleine veranderingen door te voeren, zie je dat mensen deze werkwijze nu zelfs toejuichen. Samen  proberen om het morgen beter en efficiënter te doen dan vandaag. Collega’s helpen en stimuleren elkaar om dit na te streven. En als er een foutje gemaakt wordt, dan doen we een stapje terug en leren we hiervan. Dit heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. En zo groeien we verder.”