Het Schouw middengebied

Het Schouw middengebied

196 woningen in Amsterdam Noord

Bij de Design & Build uitvraag van woningcorporatie Stadgenoot werd het plan van Thunnissen als beste beoordeeld. Dit winnende plan is opgesteld op basis van het VO van Inbo, waarbij de focus lag op de ambitie van Stadgenoot, de technische maakbaarheid en de beheersaspecten voor de toekomst (TCO).

Ambities

Douwe de Vries, projectleider Thunnissen legt uit: “Doordat Stadgenoot ervoor kiest om vroeg in het proces een aannemer te selecteren, was er veel tijd om gezamenlijk slimme oplossingen te bedenken, wat het eindresultaat ten goede komt. Hierdoor worden er nu efficiënte gebouwen neergezet, die voldoen aan de ambities van Stadgenoot.”

De nieuwbouw van het Schouw wordt voorzien van duurzame oplossingen, die ook bijdragen aan de doelstelling van Amsterdam om de stad energiezuiniger en Rainproof te maken.

BENG

Er is gekozen voor een energieconcept, waarbij bijna wordt voldaan aan BENG-eisen. Onder andere zonnepanelen, laagtemperatuur verwarming, gebalanceerde ventilatie, triple glas en goede isolatie zorgen voor dit bijna energie neutrale resultaat.

Groene daken

Groene daken leveren een bijdrage aan een fijne leefomgeving met grotere biodiversiteit in de stad en aan geluidsreductie. Ook kan een groen dak fijnstof binden en water dat afstroomt van groene daken is bovendien schoner. Door de sponswerking van de groene daken en waterberging in de substraatlaag, draagt de nieuwbouw bij aan deze doelstelling van Amsterdam om de stad Rainproof te maken.

Van ontwerp tot bouwaanvraag

Na de selectie heeft Thunnissen vanaf het VO het tekenwerk van Inbo overgenomen. Thunnissen heeft intern het ontwerp uitgewerkt tot bouwaanvraag set en uiteindelijk uitvoeringstekeningen. Dat Thunnissen over een eigen BIM-afdeling beschikt, biedt veel voordelen.  Het zorgt ervoor dat uitvoeringsoptimalisaties al tijdens het ontwerptraject worden doorgevoerd. Het uitvoeringsteam kijkt namelijk mee vanaf het begin. Zo worden faalkosten voorkomen en wordt met de vaste ketenpartners het gewenste resultaat bereikt.

196 woningen

Op het middenterrein bij woonzorgcentrum Het Schouw komen 196 sociale huurwoningen, op de plek waar het oude verzorgingstehuis stond. Het terrein ligt tussen de Zuidgorsstraat, het Dollardplein en aan de Theo Weeversweg. In juni 2019 is de eerste paal geslagen. Volgens de huidige planning is de verwachte oplevering in december 2020.

Actief in Amsterdam

Het Schouw is één van de projecten (in uitvoering) van Thunnissen in Amsterdam. Zo realiseert Thunnissen ook de nieuwbouwprojecten Sumatraplantsoen in de Indische Buurt en De Vrije Kade in Buiksloterham op de noordelijke IJ-oevers in Amsterdam.