BIM

EXPERTISE IN HUIS

Alle projecten van Thunnissen worden uitgewerkt in BIM. Van massastudie tot en met de oplevering wordt BIM gebruikt voor sturing, controle en begeleiding.

Thunnissen heeft een BIM afdeling met modelleurs. Extra schakels worden zo vermeden. Hierdoor kunnen continue verbeteringen worden doorgevoerd. Ook gaat er geen kostbare tijd of informatie verloren aan gegevensuitwisseling.

Woonon

Efficiënt en klantgericht

Woonon is een webapplicatie voor het digitaal beheren, structureren, toevoegen en aanpassen van alle relevante informatie van nieuwbouwwoningen voor alle stakeholders rondom nieuwbouwproject(en). Dé oplossing om informatiestromen te optimaliseren voor een efficiënt proces. Daarnaast wordt het verkoop- en meer- en minderwerktraject geïntegreerd met de engineering en realisatie. De bron van Woonon is BIM. Door deze koppeling staat alle informatie per bouwnummer, per project in het systeem.

Concrete Casco Bouw

Efficiënt werken met veel flexibiliteit en vrijheid

Thunnissen heeft het proces en de componenten gestandaardiseerd, maar niet de woningen. Zo kunnen we de consument de gewenste keuzevrijheid bieden, terwijl we zelf veel efficiënter werken.

Vanuit deze visie is Concrete Casco Bouw ontstaan. Concrete Casco Bouw beschikt over een gespecialiseerde tunnelploeg en levert met twee tunnelbekistingen betoncasco’s aan Thunnissen en andere partijen voor grootschalige (seriematige) en kleinschalige nieuwbouwprojecten.

Levensloopbestendig wonen

Thunnissen biedt verschillende concepten om voor levensloopbestendig wonen. Een nieuwbouwwoning waarbij de koper alvast kan nadenken over de toekomst. Voorzieningen of aanpassingen alvast meenemen met de bouw kan ervoor zorgen dat oud worden in een nieuwbouwhuis met tuin tot de mogelijkheden behoort.  Denk bijv. aan de voorbereiding voor een toekomstige huislift. Het aanpassen van de badkamer door de juiste vloer, verlichting of kranen, waardoor langer woongenot ervaren wordt.

TCO

vergelijk met de Thunnissen TCO checker

Thunnissen ontwikkelt en bouwt vanuit een TCO gedachte. Zo wordt bij elk project gekeken naar de financiële gevolgen van keuzes in de ontwerpfase.

De totale kosten tijdens de levensduur worden dus afgewogen en op elkaar afgestemd en niet alleen tijdens de investering. Dit doet Thunnissen door de juiste keuzes te maken in het voortraject. Hierdoor kunnen er grote besparingen in de totale (levensduur) kosten van een gebouw behaald worden.

Zorgbouw

aandacht voor flexibiliteit

De behoefte aan zorg voor ouderen neemt toe door de vergrijzing. Maar de invulling van deze behoefte is niet altijd hetzelfde en zal daarna ook weer afnemen. Om aan de veranderde behoefte van de eindgebruiker te voldoen, moeten gebouwen (meer) aanpasbaar zijn. Zorginstellingen zijn altijd in beweging en hebben behoefte aan flexibiliteit. Daar hoort dus ook een flexibel gebouw bij.

Duurzaamheid

in ontwerp & gebruik

Duurzaamheid begint bij een goed doordacht plan. Als integraal onderdeel van het proces nemen wij beslissingen op het gebied van duurzaamheid.

Dit houdt in dat bij het ontwerp, de realisatie en het gebruik rekening wordt gehouden met een goede balans voor de sociale, de milieu en  de economische aspecten. Duurzaamheid omvat onder andere de thema’s: CO2 sturing, FSC, STIP en notaloos wonen.