Losplaatskade: van gemeentewerf tot unieke woonomgeving

Losplaatskade: van gemeentewerf tot unieke woonomgeving

Gemeente Noordwijk deed de uitvraag, voor de herontwikkeling van de locatie aan de Losplaatsweg, met als doel een passende nieuwe ontwikkeling met grondgebonden woningbouw tot stand te brengen. Met beperkte randvoorwaarden werd aan partijen gevraagd om hun ontwikkelvisie te formuleren voor deze voormalige gemeentewerf.

Ontwerp met Noordwijks karakter
Thunnissen won de aanbesteding en is geselecteerd op grond van kwaliteit en prijs. Het ontwerp toont een hoogwaardige aansluiting met het openbaar gebied, die verwijst  naar de historie van de kern van Noordwijk- Binnen.

Martijn Goesten: “Bij de ontwikkeling van de Losplaatskade zijn de unieke eigenschappen van de locatie als uitgangspunt genomen om het unieke Noordwijkse karakter te vertalen in het plan. Zo is er bijzondere aandacht besteed aan de Woensdagse Wetering, die in het plan wordt hersteld als gracht met kade, één van de herkenbare en beeldbepalende elementen.”

Uitdagende ontwikkelingsvraag
Thunnissen is trots op de gunning van de Gemeente Noordwijk, omdat deze aansluit bij onze ambitie om mooie woonomgevingen te realiseren in binnenstedelijke gebieden in goede samenwerking met haar opdrachtgevers. Een randvoorwaarde bij de ontwikkelingsvraag was om een aantal woningen voor de sociale sector aan te bieden. Deze opgave hebben we innovatief ingevuld.

De uitvraag past goed bij het karakter van Thunnissen. Doordat er weinig criteria werden gesteld, konden wij onze expertise en creativiteit optimaal benutten. Het daagde ons uit. En dat zie je terug in de uitkomst: een kwalitatieve en aantrekkelijke invulling voor de locatie. De voorinschrijving voor de woningen is net gestart en de belangstelling voor de woningen is enorm. Zo zie je maar: creativiteit loont voor alle partijen.

Locatie
De ontwikkellocatie Losplaatsweg bevindt zich op het terrein van de voormalige gemeentewerf en het daaraan grenzende terrein waar tot 1947 een gasfabriek in bedrijf is geweest. Begin jaren ’80 is een deel van de opstallen op het gasfabriekterrein gesloopt waarna op de grens van het perceel van de gemeente het kantoor voor gemeentewerken is gebouwd.

Volgend jaar begint de bouw van 49 eengezinswoningen op de locatie Losplaatsweg in Noordwijk. De start is naar verwachting rond de zomer. Meer informatie: losplaatskade-noordwijk.nl