CO2-reductie

Wij vinden het belangrijk om onze co-2 footprint te verminderen. Het terugdringen van onze CO2- uitstoot doen we binnen Thunnissen met behulp van het meten van onze prestaties met de CO2-Prestatieladder en het doorvoeren van diverse energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als de bouwplaats.

Habitat For Humanity

Iedere dag zetten wij ons in voor een duurzame toekomst en bouwen wij aan een mooier Nederland. Dit doen wij door mooie woonomgevingen te realiseren, waar mensen veilig en prettig kunnen wonen.

Omgevingen creëren waar mensen veilig en prettig kunnen wonen zijn, dat willen we ook voor mensen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Samenwerking, betrokkenheid en omkijken naar elkaar en naar anderen, zijn onderdeel van onze bedrijfscultuur. Samen met onze medewerkers ondersteunen wij Habitat for Humanity bij de aanpak van het huisvestingsprobleem in India.  

Sponsoring STIP bos

Thunnissen is al enkele jaren een STIP bedrijf. Dit houdt in dat wij uitsluitend werken met duurzaam verantwoord geproduceerd hout. De toepassing van duurzaam hout is één van de meest effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om klimaatbestendig te ontwikkelen. Hout is als hernieuwbare grondstof hét circulaire bouwmateriaal bij uitstek. Dit verantwoord geproduceerd hout komt uit door boseigenaren duurzaam beheerde bossen. Om het belang van  duurzaam bosbeheer te benadrukken heeft STIP een bos in het leven geroepen: een nieuw duurzaam beheerd STIP-bos in Nederland.