Nieuw directieteam voor Thunnissen

Nieuw directieteam voor Thunnissen

Per 2018 zijn Bart Maas, Roel van Drongelen, Richard Treur en Martijn Goesten benoemd tot de opvolgers van de huidige directeuren Harrie van Noorden en Gijs Eskes. Thunnissen heeft zich onder leiding van Van Noorden en Eskes ontplooid tot een full service ontwikkelende aannemer met ruim honderd medewerkers en een omzet van ca. 100 miljoen.

Na een periode van 15 jaar vinden beiden dat het tijd is om het stokje over te dragen aan de nieuwe generatie. Harrie van Noorden: “De nieuwe leiding is nodig om het succes en de ongekende innovatiekracht van Thunnissen in de steeds sneller veranderende markt vast te houden”.

Bart Maas en Roel van Drongelen zijn verantwoordelijk voor de bouw en ontwikkeling, Richard Treur gaat de rol van financieel directeur overnemen en Martijn Goesten wordt ontwikkelmanager.

De nieuwe directieleden zijn al jarenlang betrokken bij de organisatie en de laatste jaren steeds meer verantwoordelijk voor de projecten en de dagelijkse leiding binnen Thunnissen. Ze kennen het bedrijf door en door en werken dagelijks met de betrokken en creatieve projectteams aan uitdagende projecten en het continu verbeteren van de werkmethodieken.

Deze continuïteitsgarantie was een belangrijk argument om het stokje over te dragen aan de eigen managers. Zo heeft de overname geen gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken bij Thunnissen en wordt doorgegaan met de doorontwikkeling van de organisatie, zoals deze reeds is ingezet.

Thunnissen sluit 2017 goed af met een nettoresultaat van 4,2 mio. Een sterk jaar, waarbij de dagelijkse leiding al nagenoeg volledig in handen was van de nieuwe directie. De solvabiliteit is hierbij toegenomen tot 61,7%. De prognose voor 2018 gaat uit van een nettoresultaat van 3,0 mio. Op basis van de goed gevulde orderportefeuille zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.