Ondertekening grondverkoopovereenkomst 105 koopwoningen Aarplein in Alphen aan den Rijn

Ondertekening grondverkoopovereenkomst 105 koopwoningen Aarplein in Alphen aan den Rijn

Woensdag 7 februari hebben wethouder Gerard van As en Harrie van Noorden van ontwikkelaar Thunnissen de grondverkoopovereenkomst voor het Aarplein getekend. Vanaf oktober dit jaar worden bij het Aarplein 105 koopwoningen in het middeldure en duurdere segment gebouwd. Het gaat om 48 herenhuizen, 23 stadswoningen en 34 appartementen. Thunnissen gaat de grond bouwrijp maken en de woningen bouwen. Het ontwerp is van architectenbureau Van Manen. De Gemeente legt de openbare ruimte en infrastructuur aan.

“Aarplein is één van de laatste bouwblokken van het stadshart. Vanaf oktober komen er  meer dan 100 koopwoningen in het centrum bij. Dit is ook weer een mooi voorbeeld van binnenstedelijk bouwen,” aldus wethouder Gerard van As.

Planning
Op dit moment vinden aan het Aarplein al voorbereidende kapwerkzaamheden plaats. Vervolgens wordt de grond bouwrijp gemaakt. Naar verwachting start in mei 2018 de verkoop van de woningen. De eerste paal gaat in oktober de grond in. Medio 2021 zijn alle werkzaamheden gereed.

Bouwfases
In de eerste bouwfase worden 43 herenhuizen gebouwd op de plek waar de kermis stond en langs het water. De vervolgfase, met de 23 stadswoningen en 34 appartementen met halfverdiepte parkeergarage, start naar verwachting eind 2019 – begin 2020 en duurt tot medio 2021. In die vervolgfase worden ook nog 5 herenhuizen gebouwd.

 Tijdens de bouw wordt de wijze van heien en funderen zodanig uitgevoerd dat de omliggende bebouwing daar minder last van heeft. Ook worden nulmetingen aan panden gedaan om achteraf eventuele schade te kunnen constateren. Bovendien heeft de ontwikkelaar de ambitie om duurzamer te bouwen dan wettelijk wordt gevraagd.

Woningen Lage Zijde
Alles bij elkaar worden er aan de Lage Zijde ruim 500 woningen gebouwd. Van dat aantal vallen de woningen op het Aarplein in het duurdere segment. De woningen in het goedkopere segment en de bijna 200 sociale huurwoningen zijn inmiddels grotendeels al gereed of in aanbouw.

Meer informatie
Belangstellenden kunnen meer informatie vinden of zich aanmelden via de website www.aarkadekwartier.nl