ONDERTEKENING KOOPOVEREENKOMST VOORMALIG VERSLUYS-TERREIN BODEGRAVEN

ONDERTEKENING KOOPOVEREENKOMST VOORMALIG VERSLUYS-TERREIN BODEGRAVEN

Ontwikkelende bouwer Thunnissen verwerft het voormalige Versluys-terrein in Bodegraven. De grote herontwikkelingslocatie aan de Overtocht 64 is gelegen nabij het centrum en het treinstation van Bodegraven. Afgelopen maand heeft Thunnissen het gebied overgenomen van de huidige eigenaar.

De locatie met een grondoppervlak van ca. 15.000 m² is gelegen aan de Vlietkade en de Overtocht, aan de zuidwestzijde van het plangebied bevindt zich het spoor en de Provincialeweg N11. In de nabije omgeving ligt het centrum, diverse wijkwinkelvoorzieningen en het treinstation van Bodegraven.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft eerder in een intentieovereenkomst vastgelegd dat het gebied bestemd wordt voor woningbouw. Thunnissen is voornemens hier invulling aan te geven in samenspraak met de gemeente en buurtbewoners. Op die manier kan er een gedragen plan komen, dat past bij de wensen en de behoeften van de buurt.

Hoe de woningen en invulling van het plan er uit komen te zien, dat staat nog niet exact vast. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is om woningen te realiseren met een zorgvuldige aansluiting op de omgeving. Wel staat al vast dat er op de locatie extra openbare parkeerplaatsen voor de buurt worden aangelegd en dat een deel van het totale woningbouwprogramma in de sociale sector wordt gerealiseerd.

De voormalige bedrijfslocatie van Versluys Groep uit Bodegraven is momenteel nog gedeeltelijk in gebruik als parkeerterrein en voor diverse bedrijfs- en stallingactiviteiten, >deze worden parallel aan de ontwikkeling, in de loop van tijd beëindigd.

In de nabije omgeving zijn de afgelopen jaren reeds diverse woningbouwplannen tot ontwikkeling gebracht. Het gebied transformeert geleidelijk van werkgebied naar woongebied.