Over ons

Of het nu gaat om binnenstedelijke vernieuwing, integrale gebiedsontwikkeling of beheervraagstukken. Met onze full service aanpak bieden wij altijd een duurzame en slimme invulling voor elke vastgoedopdracht.

Maar het gaat verder dan het ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed. Thunnissen voelt zich betrokken bij haar opdrachtgevers en voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om woonomgevingen te realiseren waar men zich prettig voelt.

Echt waarde bieden. Daar draait het allemaal om. Dat wordt bereikt door de juiste vertaling van de klantvraag. Door in een vroegtijdige stadium mee te denken kunnen wij maximaal inspelen op de actuele en toekomstige behoeften van de consument en onze opdrachtgever. Complexe vraagstukken zien we als uitdagingen om tot slimme oplossingen te komen. En dankzij onze slimme oplossingen zijn projecten bereikbaarder dan ooit.

Duurzame relaties

Investeren in kennis en ruimte nemen voor creativiteit

Samen bereik je meer. Projecten ontwikkelen doen we niet alleen met opdrachtgevers, maar met een team van specialisten, waaronder architecten, stedenbouwkundigen, constructeurs, onderaannemers en leverancier. Want meerwaarde bieden, dat kan geen partij alleen.

Door intensief en langdurig samen te werken met partijen kunnen we beter inspelen op de klantvraag en verdergaande specialisatie en een hoge kwaliteitsstandaard bieden. Onze samenwerkingen zijn gericht op duurzaamheid, omdat er grote verbeteringen in het proces zichtbaar zijn, met als gevolg dat de faalkosten worden gereduceerd. Direct aan tafel met verschillende partijen werken wij aan de invulling van een plan. Deze manier van werken leidt tot meer betrokkenheid en een goed eindresultaat: voor opdrachtgevers én gebruikers. En samen met partners investeren wij in kennis en nemen wij de ruimte voor creativiteit. Zo werken wij gezamenlijk aan proces- en productinnovaties, die inspelen op actuele en toekomstige behoeften.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Thunnissen maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen een essentieel onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. Dat doen wij vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid om te bouwen aan duurzame woonomgevingen en een toekomstbestendige wereld. 

Zo houden we rekening met het klimaat door verschillende initiatieven te nemen bij de realisatie van nieuwbouwprojecten, waaronder o.a. het gebruik van duurzaam opgewekte groene energie, (her)gebruik van materiaal evenals de levensloopbestendigheid van de woningen. Hiermee verkleinen we een negatieve invloed op het milieu en vergroten we onze maatschappelijke impact. 

In alle facetten van onze organisatie is deze maatschappelijke betrokkenheid terug te zien. We investeren o.a. in het opleiden van onze medewerkers, het duurzaamheid inrichten van onze processen en toepassen van duurzame producten. Maar onze maatschappelijke betrokkenheid gaat verder dan het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoordelijke manier.  De sponsoring van Habitat for Humanity en het STIP bos zijn daarvan enkele mooie voorbeelden. 

Co-makership met Ymere

samen werkt beter

Met woningcorporatie Ymere heeft Thunnissen een langdurig projectoverschrijdend co-makership voor nieuwbouwprojecten. Onder andere de projecten Plan Jansonius, Leeghwaterkwartier en Huis van Hendrik zijn ontstaan uit het co-makership.

Historie

Ruim 100 jaar geleden legde dhr. W. Thunnissen sr. de fundamenten van ons bedrijf. Van een timmerbedrijf is Thunnissen gegroeid tot een middelgrote eigentijdse ontwikkelende aannemer. En hoewel het nu geen familiebedrijf meer is, voelt en werkt Thunnissen wel zo.

Missie

Mooie omgevingen creëren, in goede samenwerking met onze partners, waar mensen prettig kunnen werken, wonen en leven.