Overeenkomst gesloten voor ontwikkeling van vijf deelgebieden  Woongebied Wilgenrijk te Maassluis

Overeenkomst gesloten voor ontwikkeling van vijf deelgebieden Woongebied Wilgenrijk te Maassluis

Eind vorig jaar is de koop- en realisatieovereenkomst gesloten met Wilgenrijk BV voor de ontwikkeling van vijf deelgebieden in Wilgenrijk te Maassluis.

Wilgenrijk is een grootschalige gebiedsontwikkeling gelegen tussen Rotterdam en Den Haag. Het plangebied is jarenlang gebruikt voor agrarische doeleinden, maar wordt nu gefaseerd getransformeerd tot een uniek woongebied. Het woongebied biedt in totaal ruimte voor 1750 huizen. Wilgenrijk is volop in ontwikkeling, deels klaar en in aanbouw.

Ruim 400 woningen

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in de Woonwinkel van Wilgenrijk. Een feestelijke gebeurtenis en een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Wilgenrijk. De komende jaren voegt Thunnissen samen met TGH Ontwikkeling en Beleggingen BV ruim 400 woningen toe aan het woongebied Wilgenrijk, verspreid over vijf deelgebieden. Elk deelgebied kenmerkt zich door maximale differentiatie van de verschillende woningcategorieën.

Martijn Goesten, ontwikkelingsmanager: “In de afgelopen periode is in nauwe samenwerking met o.a. het kwaliteitsteam intensief gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Gezamenlijk zijn we erin geslaagd een sterk plan te ontwikkelen waarbij alle woningen georiënteerd zijn op de kwalitatieve openbare ruimte binnen de verschillende woonsferen, waarbij het parkeren grotendeels uit het zicht wordt opgelost”.  

eerste deelgebied, 87 woningen

De verkoop van het woningaanbod in het eerste deelgebied start na de zomer van 2019. Dit deelgebied met 87 woningen bestaat uit een mooie mix van o.a. grondgebonden koop en huurwoningen in het betaalbare en middeldure segment en exclusieve herenhuizen en 2^1 kapwoningen aan het water en aan de statige groene laan Verreweg.

Compositie 5 is verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. Bureau 070 uit Den Haag heeft de woningen ontworpen, waarbij het ontwerp een hedendaagse vertaling is van de typerende 1900 architectuur. Deze stijl sluit hiermee aan bij  de ontwerpfilosofie van de Maassluise School in Wilgenrijk.

Over Wilgenrijk

Wilgenrijk is een woongebied tussen Rotterdam en Den Haag, dicht bij Maassluis, Maasland en het natuurgebied Midden-Delfland. Het gebied is landelijk, groen en waterrijk, met een rust die zeldzaam is in de Randstad.

Wilgenrijk kent een doordachte ontwerpfilosofie, de Maassluise School. Het geeft principes en inspiratie voor architectuur en landschap. De ontwerpfilosofie is ontstaan vanuit een zoektocht van vijfendertig (landschaps-) architecten en stedenbouwers naar de betekenis van ‘Echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen’. Dit zijn de kaders voor huizen, gebouwen en de inrichting van kavels, tuinen, lanen en straten. Op deze manier ontstaat er een geliefd woongebied waar iedereen wil wonen.

Meer informatie over Wilgenrijk