Overlijdensbericht: Frans Baud | commissaris Thunnissen

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze commissaris Frans Baud

Met grote waardering en respect gedenken wij Frans als een betrokken toezichthouder.
Zijn innemend karakter, zakelijk inzicht en warme persoonlijkheid blijven in onze herinnering.

Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren. Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

Namens directie en medewerkers Thunnissen
Bart Maas, Roel van Drongelen, Richard Treur en Martijn Goesten