Woudse Juffen

Rijnsaterwoude

Woudse Juffen

  • SECTOR Woningbouw
  • LOCATIE Rijnsaterwoude
  • ARCHITECT Enzo architecten
PROJECTWEBSITE

Projectomschrijving

Op de voormalige scholenlocatie in Rijnsaterwoude komt een bijzonder nieuwbouwplan: de Woudse Juffen. De Woudse Juffen bestaat uit duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen gelegen aan de Herenweg en Suyderbon.

 

Betaalbaar wonen

Er komen betaalbare woningen in een mooie mix van appartementen en woningen. Met dit woningaanbod – van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen – wordt dit een plek voor iedereen. Van lokale starters en doorstromers tot senioren. Zo wordt de Woudse Juffen een gevarieerde nieuwe woonwijk.

 

Respect voor de omgeving

Het respecteren en versterken van de cultuurhistorische waarde van het polderlandschap was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarnaast het leveren van een duurzame bijdrage aan een vitaler en meer leefbaar dorp, door het creëren van een gedifferentieerd woonprogramma voor jong en oud. Bovendien wordt het een plek worden waar ontmoeting en verbinding centraal staan. Een plek waar zowel de huidige inwoners van Rijnsaterwoude als de toekomstige bewoners kunnen samenkomen in een groene omgeving.

De Woudse Juffen onderscheidt zich door de landschappelijke inpassing, waarbij het parklandschap geleidelijk overgaat in het polderlandschap. Het oude slagenlandschap is op een zorgvuldige manier teruggebracht in het plan. Door het maximaal toevoegen van groenvoorzieningen wordt een nieuw gezonde wijk gecreëerd waar mensen graag willen verblijven. Daarnaast kunnen kinderen veilig spelen door de autoluwe omgeving.