Park de Zevenloft

Zevenhuizen

Park de Zevenloft

  • SECTOR Woningbouw
  • LOCATIE Zevenhuizen
  • ARCHITECT Bureau070
PROJECTWEBSITE

Projectomschrijving

Het nieuwbouwplan betreft het gebied ten oosten van de kern Zevenhuizen. Het plangebied is ingeklemd tussen de Knibbelweg met sloot (tevens de ontsluitingsweg), Anjerlaan met sloot en bestaande woningen. De bestaande woningen aan de zuidwestzijde zijn vooral nieuwbouwwoningen, bekend als het Zevenrozenhof.

Ten noordwesten bevindt zich naast de bestaande woningen, met gecombineerde bedrijfsbestemming, ook tuincentrum Welkoop. Tuincentrum Welkoop gaat op termijn plaatsmaken voor een aantal woonkavels.

De woningen zijn gelegen op zéér ruime kavels en extra geschikt voor senioren of mindervalide doelgroepen.