Vlietkade

Bodegraven

Vlietkade

  • SECTOR Woningbouw
  • LOCATIE Bodegraven
  • ARCHITECT Bureau 070
PROJECTWEBSITE

Projectomschrijving

Het plangebied is gelegen aan de Overtocht 64 (voormalig Versluys-terrein) in Bodegraven, met in het noordwesten de Vlietkade.

Er komt een gevarieerd woningprogramma met grondgebonden woningen en appartementen, omgeven door groen, haag en water. De woningen krijgen een eigentijds ontwerp. Thunnissen richt zich hierbij op een gedifferentieerd woonmilieu voor alle doelgroepen. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is om woningen te realiseren met een zorgvuldige aansluiting op de omgeving, waar men straks groen en autoluw kan wonen.