Wonen in de Maere

Heemskerk

Wonen in de Maere

  • SECTOR Woningbouw
  • LOCATIE Heemskerk
  • ARCHITECT Kolpa Architecten

Projectomschrijving

Wonen in de Maere

Een kleinschalig nieuwbouwplan van eengezinswoningen in de vorm van een woonhof. Het ontwerp is in samenwerking met de buurt vormgegeven.

Het ontwerp is geïnspireerd op de verschillende groene woonhofjes in Heemskerk en sluit mooi aan bij het huidige straatbeeld. Het pleintje en het autovrije straatje vormen het hart van het woonhof. Een plek voor kinderen om veilig te kunnen spelen en ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

Het plan is ontworpen met volop aandacht voor duurzaamheid. Met een EPC van 0 worden de woningen energiezuinig en toekomstbestendig. Ook worden er tal van maatregelen toegepast om de natuur te integreren in het plan, zoals inbouwkasten voor vleermuizen en broedende vogels. De openbare ruimte heeft straks een waterbergend vermogen, waardoor de bodem water kan opslaan. Het wateroverschot dat op een bepaald moment aanwezig is, wordt dan vastgehouden tot er water nodig is op een later moment.