Start Van Lieflandpark

Start Van Lieflandpark

Op vrijdag 16 februari a.s. startte de realisatie van het Van Lieflandpark. Buurtbewoners, toekomstige bewoners, de ontwikkelaars Thunnissen en DAO ontwikkeling en wethouder Kees Geldof (Grondzaken) gaven samen het startschot op de plek waar straks een nieuwe, groene en duurzame woonbuurt wordt gebouwd.

Het Van Lieflandpark komt op het voormalige sportveld bij de school aan de Van Lieflandlaan, dat ligt tussen de Mr. Tripkade, de Reinder Blijstralaan en de Joannes J.F. Waplaan en een woonwagenlocatie aan de Van Lieflandlaan.

Inzet van buurtbewoners
Buurtbewoners hebben uit een aantal nieuwbouwplannen uiteindelijk het plan Van Lieflandpark gekozen. Wethouder Kees Geldof (Grondzaken) wijst op de betrokkenheid en inzet van de buurt. “In de loop van de jaren zijn er veel gesprekken gevoerd tussen de buurtbewoners en de gemeente over de invulling van deze plek,” zegt Kees Geldof. “Ik ben dan ook heel blij en trots dat we nu gezamenlijk de start van het Van Lieflandpark gaan markeren.”

Nul-op-de-meter
Het nieuwbouwplan bestaat uit twintig verandawoningen, dertig parkeerplaatsen en een groene buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is. In de plannen is veel aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit van de openbare ruimte. De nieuwe woningen zijn gasloos. Bovendien zijn het ‘Nul op de Meter’-woningen. Dit houdt in dat de energie die nodig is om de woning te laten functioneren (onder meer verwarming, koeling, ventilatie, warm water) op een duurzame manier door de woning zelf wordt opgewekt.

Gereed voorjaar 2019
Nadat de grond bouwrijp gemaakt is, start in het voorjaar de bouw van de woningen. Naar verwachting betrekken in het voorjaar van 2019 de eerste bewoners hun nieuwe woningen.

Foto: Jeroen van Breemen Fotografie