Start bouw feest Het Schouw

Start bouw feest Het Schouw

Op woensdag 12 juni werd de start van nieuwbouwproject Het Schouw gevierd met een startbouw-feestje voor omwonenden en betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomst kon men onder het genot van een drankje luisteren naar Patrick Barské – directeur verkoop Stadgenoot, Bart Maas – directeur Thunnissen en Saskia Groenewoud – bestuurder Amsterdam Noord, die allen wat vertelde over de 196 duurzame en toekomstbestendige sociale huurappartementen van nieuwbouwproject Het Schouw.

Duurzaam wonen
Er is gekozen voor een energieconcept waarbij bijna wordt voldaan aan alle BENG-eisen en waarvan de epc bijna 0 is. Onder andere zonnepanelen, goede isolatie en ventilatie zorgen voor dit bijna energie neutrale resultaat.

Groene daken
Een mooi en duurzaam detail van dit project zijn de groene daken. Groene daken leveren een bijdrage aan een fijne leefomgeving met grotere biodiversiteit in de stad en aan geluidsreductie. Ook kan een groen dak fijnstof binden en water dat afstroomt van groene daken is bovendien schoner.

Amsterdam heeft als doelstelling, de stad ‘Rainproof’ te maken. Door de sponswerking van de groene daken en waterberging in de substraatlaag, draagt de nieuwbouw bij aan deze doelstelling.

De buurt
Het terrein ligt tussen de Zuidgorsstraat, het Dollardplein en aan de Th. Weeversweg. In de woonwijk staat een basisschool en meerdere woningen, waarvan een aantal vlak naast het bouwterrein gelegen zijn. Bart Maas: “We vinden het belangrijk om de buurtbewoners bij de bouw te betrekken omdat nieuwbouw ingrijpend kan zijn voor de buurt.”

De omwonenden zullen regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van de bouw. Daarnaast zijn de leerlingen van de basisschool van harte uitgenodigd om een keer (onder begeleiding) de bouwplaats te komen bezoeken.

Volgens de huidige planning is de verwachte oplevering is in december 2020.