TCO

Thunnissen ontwikkelt en bouwt vanuit een TCO gedachte. Zo wordt bij elk project gekeken naar de financiële gevolgen van keuzes in de ontwerpfase.

De totale kosten tijdens de levensduur worden dus afgewogen en op elkaar afgestemd en niet alleen tijdens de investering. Dit doet Thunnissen door de juiste keuzes te maken in het voortraject. Hierdoor kunnen er grote besparingen in de totale (levensduur) kosten van een gebouw behaald worden.

Thunnissen TCO Checker

Met de Thunnissen TCO checker worden de totale exploitatiekosten van diverse gebouwonderdelen bekeken door varianten met verschillende materialen met elkaar te vergeleken.

Het kan zijn, dat hieruit blijkt dat het extra investeren aan de voorzijde zorgt voor een lagere total costs of ownership. Er wordt gewerkt met een minimale conditiescore per gebouwonderdeel, die samen met de opdrachtgever wordt vastgesteld. De rentekosten en energiekosten worden ook in het model opgenomen.

Totale proces bekijken

De keuzes in het ontwerp en de realisatie zijn bepalend voor de beheer- en gebruikersfase. Het is dus van belang om het totale proces te bekijken, van het begin tot het eind, en de uitgangspunten van de beheer-en gebruikersfase mee te nemen in het ontwerp. Het ontwerp wordt op deze manier zodanig geoptimaliseerd, dat het optimaal aansluit bij de vraag van de gebruiker

Juiste beslissingen nemen

Bij het ontwikkelen van woningen is het niet enkel van belang om de investeringskosten zo laag mogelijk te houden. De totale exploitatiekosten van een gebouw zijn mogelijk ook belangrijk. Met een exploitatieopzet van het gebouw met daarin directe kosten voor aanschaf, onderhoud en levensduur van alle materialen kunnen beslissingen worden genomen ten aanzien van investeringen en de gevolgen met betrekking tot de exploitatiekosten.

Afwegingen maken

Optimalisatie kan naast upgraden zelfs inhouden dat enkele elementen gedowngraded worden. Zou het bijvoorbeeld voordeliger zijn om elke 3 jaar een cv-ketel te vervangen voor een nieuwe, dan het afsluiten van een langdurige onderhoudscontract? Dat is een afweging waard. Dat klinkt bizar, maar is gewoon een realistische en nuchtere benadering.