Thunnissen en Klooster Euphrasia tekenen koopovereenkomst voor de ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel 

Thunnissen en Klooster Euphrasia tekenen koopovereenkomst voor de ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel 

Klooster Euphrasia heeft via een tenderprocedure Thunnissen als winnaar geselecteerd voor de ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. De ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel is uitermate uniek gelegen aan de Dennenweg 4-10 in Bloemendaal en bestaat in totaal o.a. uit 87 woningen, appartementen en gebouwde parkeervoorzieningen. Het plan wordt gerealiseerd op (een deel van) een perceel van ruim 7 hectare. Op 26 juni 2024 hebben partijen de koopovereenkomst voor het gebied ondertekend. 

 ”Klooster Euphrasia is verheugd dat met de verkoop aan Thunnissen een volgende, belangrijke, stap is gezet in de verdere uitontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. De aanbieding van Thunnissen kwam als winnaar naar voren op het gebied beste prijs, proces en kwaliteit” aldus Hubert Janssen, directeur van Klooster Euphrasia. 

 Dennenheuvel is een bijzonder Landgoed, ofwel: een landgoed met een missie. Het is én wordt een verblijfplaats waar saamhorigheid, ontmoeten en landschappelijk wonen bij elkaar komen in een natuurlijke groene omgeving met gedeelde voorzieningen. Thunnissen zal de komende tijd het gedachtengoed, gebiedsconcept én woningbouwplan verder (technisch) uitwerken binnen de reeds onherroepelijke bestemmingsplankaders. Het totale woonprogramma van 87 woningen bestaat uit 23 sociale huurappartementen, 16 (zorg)appartementen voor de Arkgemeenschap Haarlem, 19 vrije sector huurappartementen voor een eindbelegger en 29 koopwoningen en appartementen in het hogere segment, allen gesitueerd rondom de centrale Kloostertuin. Daarnaast worden er meerdere collectieve ruimten, werkplaatsen voor de Arkgemeenschap en een parkeergarage onder het gebied gerealiseerd.  

 

CONCEPT EN ONTWERPFILOSOFIE  

Het ontwerp is gebaseerd op de klooster typologie: een gebouwenensemble, georganiseerd rond een collectieve binnenplaats en verbonden door een houten ‘kloostergang’. Op basis van verschillende uitgangspunten en in een zorgvuldig doorlopen participatieproces is een eerste integraal schetsontwerp gemaakt voor zowel de toekomstige bebouwing als de landschappelijke inpassing ervan. Hierbinnen is veel ruimte gereserveerd voor collectieve- en gedeelde functies zoals deelmobiliteit. Toekomstige bewoners van het landgoed kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer, een bibliotheek en een sport- en yogaruimte. De buurt kan ook gebruik maken van diverse voorzieningen en bijvoorbeeld deelnemen in de ‘zelfoogsttuin’ van de Arkgemeenschap.

Ten aanzien van het landschap wordt ingezet op het behouden van-, en daar waar mogelijk versterken van de bestaande kwaliteiten in de bospaden met de omliggende landschapsstructuren. Het ontwerp voor het gebouwensemble refereert aan de historische witte villa’s en landgoederen in het bosrijke duinlandschap van de gemeente Bloemendaal. De gebouwen zijn bedacht als een verzameling witte objecten; ze vormen een harmonieus geheel dat afsteekt tegen de groene, natuurlijke achtergrond.

‘We zijn als team ongelofelijk trots dat wij – na een uitdagende selectieprocedure – deze bijzondere locatie met rijke historie verder mogen uit ontwikkelen én realiseren volgens het concept Dennenheuvel: Landgoed met een missie’ aldus Roel van Drongelen directeur Thunnissen 

 

 

 

 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

Het schetsontwerp is gemaakt door Orange Architects en het landschapsontwerp door Felixx Landscape Architects & Planners. Voor het participatietraject voor de verdere uitwerking is de samenwerking aangegaan met De Wijde Blik communicatie.