Thunnissen en onze Corona maatregelen

Thunnissen en onze Corona maatregelen

Het coronavirus grijpt ook in Nederland steeds verder om zich heen. De impact van het coronavirus op onze samenleving wordt steeds groter. Omdat de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en kopers bij ons voorop staan, nemen we een aantal tijdelijke maatregelen. We proberen hier zo duidelijk mogelijk over te communiceren.

Thunnissen volgt het advies van het RIVM

We volgen de officiële richtlijnen van het kabinet, het RIVM en het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland.  Onderstaande maatregelen zijn van kracht tot en met in ieder geval 28 april (met de mogelijkheid om verlengd te worden).

Samen veilig doorwerken

Het werk op de bouwplaatsen wordt voortgezet, waarbij alle maatregelen die van kracht zijn nageleefd dienen te worden. Het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland vormt de basis. Op naleving hiervan wordt toegezien. Ook buiten onze bouwplaatsen vragen we om maximale naleving van de corona-maatregelen.

Aanvullende maatregelen

Naast de algemene richtlijnen, zoals die zijn opgenomen in het protocol Protocol ‘Samen veilig doorwerken’  van de Rijksoverheid, hebben we binnen Thunnissen nog een aantal aanvullende maatregelen genomen:

Voor opdrachtgevers en klanten

Ons kantoor in Heemstede blijft open. Om onze medewerkers en relaties te beschermen, werken alle Thunnissen medewerkers – als de werkzaamheden het toelaten – tot en met 28 april zoveel mogelijk thuis. Alle evenementen zoals officiële handelingen, verkoopevents worden geannuleerd tot nader order. De verkoop van woningen gaat via online inschrijving.

 • Overleggen worden indien mogelijk online (via Teams) of telefonisch gehouden.
 • Overleggen/afspraken die niet noodzakelijk zijn voor de voortgang en of veiligheid van het project worden geannuleerd.

Voor onderaannemers, co-makers en leveranciers

Voor de medewerkers op de bouwplaatsen van Thunnissen treffen wij strikte voorzorgsmaatregelen en vragen iedere medewerker en bezoeker deze op te volgen. Met deze maatregelen verwachten we dat de bouwplaats voor iedereen veilig zijn. Thunnissen ziet hier streng op toe. Zo gaan de werkzaamheden op onze bouwplaatsen door, echter wel met inachtneming van de volgende belangrijkste maatregelen:

 • Op projecten met meerdere uitvoerders geldt als regel maximaal 1 uitvoerder tegelijk aanwezig in de keet.
 • Werkplekken in de keet dienen te worden verspreid over de verschillende ruimtes. Dit betekent ook dat er niet meer tegelijk/samen kan worden geluncht of koffie gedronken.
 • Contactmomenten op de bouwplaats vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
 • Bezoeken van externen op de bouwplaats (vertegenwoordigers ) is niet toegestaan
 • Binnenlopen van bouwplaatsmedewerkers in de keet is niet toegestaan.
 • Noodzakelijke overleggen/afstemming gebeurt telefonisch, online via ‘teams’ of buiten. Houd in alle gevallen minimaal 1,5 meter afstand!
 • Schaften gebeurt in kleine shifts achter elkaar waarbij minimaal 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 • Het is tijdelijk toegestaan om op andere plekken dan de keet te schaften, dus in de auto/bus of in leegstaande woningen.

Voor kopers

Onze collega’s op de bouwplaatsen zetten hun werkzaamheden onder strikte voorwaarden voort. Dit heeft tot gevolg dat er tijdelijk minder efficiënt gewerkt kan worden. Vanzelfsprekend houden we de berichten nauwlettend in de gaten voor het geval de maatregelen verder worden aangescherpt.

 • Tot nader order zijn alle kopers kijkdagen geannuleerd. (inmeetmomenten worden alleen na overleg en op afspraak ingepland, max.1 persoon per woning)
 • Opleverbrieven worden pas verstuurd als er zekerheid is dat de woning opleverklaar is
 • Afspraken met kopers voor opleveringen worden gemaakt onder voorbehoud. Hierbij geldt max. 2 personen aanwezig per oplevering en geen kinderen.
 • Bij opleveringen geldt: voldoende afstand bewaren en vraag mensen niet te komen als ze klachten hebben.
 • Individueel kopers zijn niet welkom op de bouw.
 • Kopers worden geïnformeerd dat de werkzaamheden door het coronavirus mogelijk vertraging op kunnen lopen
 • Kopers worden tussentijds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via een korte (algemene) update over mogelijke wijzigingen.

 

We doen dit samen, waarvoor dank. Let goed op elkaar!