Thunnissen ontwikkelt voormalig Oude Tol Partycentrum Sassenheim tot woningbouw

Thunnissen ontwikkelt voormalig Oude Tol Partycentrum Sassenheim tot woningbouw

Het voormalige party-/bowlingcentrum De Oude Tol in Sassenheim is recent verworven met het oog op een nieuwe invulling van de locatie.

De binnenstedelijke herontwikkelingslocatie aan de Hoofdstraat 147 is gelegen op zeer korte afstand van het centrum van Sassenheim, gemeente Teylingen. In de directe omgeving zijn de afgelopen jaren reeds diverse woningbouwplannen tot ontwikkeling gebracht. Het gebied transformeert hiermee steeds meer naar een woongebied, achter de bestaande Hoofdstraat. In de nabije omgeving bevinden zich wijkwinkelvoorzieningen en het treinstation van Sassenheim. De locatie met een grondoppervlak van ca. 6.714 m² is gelegen aan de Hoofdstraat en de Tolhuisstraat.

Voor de herontwikkeling van de locatie naar woningbouw wordt momenteel al overleg gevoerd met de gemeente Teylingen. Thunnissen is voornemens in samenspraak met de gemeente Teylingen en buurtbewoners de ontwikkeling verder vorm te geven.

Hoe de woningen en invulling van het plan eruit komen te zien, staat nog niet exact vast. De verwachting is dat er ca. 40-45 woningen worden gerealiseerd met o.a. appartementen en grondgebonden woningen. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is om woningen te realiseren met een zorgvuldige aansluiting op de omgeving. Wel staat al vast dat er voor de locatie ten minste 30% van het totale woningbouwprogramma in de sociale sector wordt gerealiseerd en een deel in het middelde segment conform de woonvisie. KVDK Architecten uit Noordwijk is verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp van het woningbouwplan.

Het Partycentrum Oude Tol heeft, na maar liefst 40 jaar, eind 2021 haar activiteiten beëindigd en is definitief gesloten als Bowling- en Partycentrum.