Thunnissen wint tender Meervalstraat Aalsmeer met het plan: De Tuinen van Hornmeer

Thunnissen wint tender Meervalstraat Aalsmeer met het plan: De Tuinen van Hornmeer

Via een meervoudig onderhandse tender procedure heeft de gemeente Aalsmeer Thunnissen als winnaar geselecteerd om op de locatie aan de Meervalstraat woningbouw te ontwikkelen en te realiseren. Het ontwikkelingsplan met 80 woningen, genaamd ‘De Tuinen van Hornmeer’, heeft Thunnissen in samenwerking met B+B (Stedenbouwkundige/landschapsarchitect), Studio Pallesh (Architect) en Van Manen (Architect) opgesteld. Het team had de winnende totaal score, waarbij prijs en kwaliteit werden meegewogen.

De visie van het plan is om een ontwerp te maken dat onderscheidend is van de omliggende woonbuurten op zowel stedenbouwkundig en architectonisch vlak. Hierin staat het versterken van de groene parkstrook centraal, waarbij zoveel mogelijk bestaande bomen worden behouden, wateroverlast wordt beperkt en er vanuit iedere woning genoten kan worden van de kwalitatieve groene ruimtes in het plangebied.

Een plan voor iedereen
De Tuinen van Hornmeer heeft een aaneenschakeling van pleintjes, tuinen en speelplekken waar toevallige ontmoetingen gestimuleerd worden. Collectiviteit, zichtbare duurzaamheid en kwalitatieve architectuur draagt bij aan een bijzonder stukje Aalsmeer. Niet alleen voor de nieuwe bewoners, maar voor álle Aalsmeerders. De Tuinen van Hornmeer zijn voor iedereen! Ook uit het diverse woonprogramma van De Tuinen van Hornmeer is te herleiden dat dit stukje Aalsmeer voor iedereen is: sociale woningen voor woningzoekenden met een lager inkomen, levensloopbestendige appartementen (middelduur) voor starters en 65+ zodat doorstroom bevorderd kan worden én vrije- sectorwoningen variërend in grootte, typologie en uitstraling.

Het ontwerp
Wethouder Robert van Rijn: ‘Het wordt een mooi en gevarieerd duurzaam bouwplan met voor ieder wat wils. Zo komen er in de ‘De tuinen van Hornmeer’ verandawoningen, parkwoningen, twee-onder-een-kappers en appartementen die mooi passen binnen de Hornmeer. In het plan staat ook het versterken van de groene parkstrook centraal. Zo behouden we zoveel mogelijk bestaande bomen en wordt wateroverlast beperkt. Ik ben blij dat we weer een mooi bouwproject kunnen starten om zo in een grote behoefte te kunnen voorzien.” Karakteristiek aan De tuinen van Hornmeer is de kleinschaligheid, intimiteit, contact met het landschap en de bijzondere zichtassen die het perspectief van de polderassen benadrukken. De architectonische eenheid wordt gekenmerkt door horizontale gevelbanden, verschillende soorten metselverbanden en subtiele kleurnuances. Door het terughoudende en zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen pallet – hout, keramische dakpannen en baksteen – hebben de woningen een warme, frisse uitstraling. Voldoende variatie, maar toch bescheidenheid en verscheidenheid.

Waterhuishouding & klimaatadaptie
In de planuitwerking is, in samenwerking met Buro Regen & Water, een waterbouwkundig plan ontwikkeld waarin zoveel mogelijk voorzieningen zijn opgenomen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor zowel het kwelwater alsmede voor de opvang van stortbuien. Hierdoor zijn ‘De Tuinen van Hornmeer’ niet alleen zelf klimaatadaptief, maar geeft het ook de mogelijkheid om de omliggende buurt Rainproof te maken.

Hoe verder
De gemeente Aalsmeer en Ontwikkelaar Thunnissen sluiten een koopovereenkomst voor de grond. Daarna wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt tot een aanvraag Omgevingsvergunning voor de bouw. Het plan past binnen het bestemmingsplan 2de herziening Hornmeer- Meervalstraat-Roerdomplaan (onherroepelijk 23 januari 2020) en het beeldkwaliteitsplan zoals door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning wordt hieraan getoetst. Om inwoners hierover te informeren organiseert de ontwikkelaar samen met de gemeente een informatieavond waar iedereen zijn mening kan geven over het plan en een toelichting kan krijgen op de procedure.

detuinenvanhornmeer.nl.