Thunnissen wint tender voormalige scholenlocatie Rijnsaterwoude  

Thunnissen wint tender voormalige scholenlocatie Rijnsaterwoude  

Ontwikkelende aannemer Thunnissen uit Heemstede heeft de tender gewonnen die de gemeente Kaag & Braassem heeft uitgeschreven voor de herontwikkeling van de voormalige scholenlocatie in Rijnsaterwoude. De Woudse Juffen is een uniek plan bestaande uit 40 nieuwbouwwoningen gelegen aan de Herenweg  en Suyderbon. De nieuwe wijk biedt de ideale woonomgeving voor een brede doelgroep, die betaalbaar, gezond en fijn in een landelijke omgeving wil wonen.  

 De jury heeft de indiening na voorselectie uit de 3 geselecteerde inschrijvers zowel op prijs als kwaliteit het hoogste beoordeeld. Volgens de commissie geeft het ontwikkelteam vertrouwen. Daarnaast is er sprake van een compleet én overtuigend schetsontwerp dat past op de locatie, waarbij zowel de architectonische als ruimtelijke kwaliteit zéér onderscheidend zijn. Thunnissen ontwikkelde het plan samen met lokale partners waaronder ENZO architectuur N interieur, Peter Verkade Landschapsarchitecten, De Wijde Blik Communicatie, Lodewijck Groep en Buro Regen & Water. De belangrijke pijlers van het winnende plan zijn het versterken van de karakteristieke polderidentiteit, het creëren van een polderpark en het realiseren van een gemêleerd programma.  

 Gemêleerd en betaalbaar programma  

De Woudse Juffen biedt een grote variatie aan woningtypen voor mensen in verschillende fasen van hun leven. Er worden in totaal 40 duurzame woningen gerealiseerd, bestaande uit appartementen en grondgebonden woningen. De Woudse Juffen is extra bijzonder, omdat alleen woningen binnen het betaalbare koopsegment worden toegevoegd, zonder concessies te doen aan de omvang en kwaliteit van de woningen. Daarnaast bestaat een derde van het programma uit sociale huurwoningen die turn-key worden verkocht aan de woningbouwcorporatie Woondiensten Aarwoude en het overige deel bestaat uit uitsluitend betaalbare koopwoningen. De Woudse Juffen maakt betaalbaar wonen voor een brede, lokale doelgroep mogelijk en zal voorzien in de grote woningbehoefte in de regio.  

Polderidentiteit  

Het plan onderscheidt zich door de landschappelijke inpassing, waarbij het parklandschap geleidelijk overgaat in het polderlandschap. Het oude slagenlandschap wordt op een zorgvuldige manier teruggebracht in het plan. Hierbij wordt de zichtlijn tussen lint en landschap hersteld. Lineaire groenstructuren in de vorm van bomenrijen en wadi’s zijn een zichtbare verwijzing naar de kenmerkende strokenverkaveling en de polderslagen. Door het maximaal toevoegen van groenvoorzieningen wordt een nieuwe gezonde wijk gecreëerd waar mensen graag willen wonen.  

Polderpark  

De royale groene ader in de Woudse Juffen dient als polderpark en is tevens een belangrijke zichtlijn vanaf de Herenweg richting het Braassemermeer. Het Polderpark wordt een gezonde plek waar ontmoeting en verbinding centraal staan. Door in te zetten op een sociaal-ruimtelijk netwerk van ruimtes om te leren, spelen en ontmoeten wordt de interactie tussen de verschillende gebruikers van het gebied versterkt. Er wordt een breed scala aan plekken aangeboden voor zowel jong als oud. Het projectteam zal de buurt vragen mee te denken over o.a. de invulling van het park, zodat het een aangename plek voor alle dorpsbewoners wordt. 

Binnenkort is online er meer informatie beschikbaar op: woudsejuffen.nl