Van Noorden: Daag de markt uit

Van Noorden: Daag de markt uit

Het is opmerkelijk dat veel partijen tenders helemaal dichtspijkeren met regels en voorwaarden. Zo blijft er weinig ruimte over voor innovatie en stagneert de creativiteit van de markt. Alsof er geen mooie plannen kunnen ontstaan met minder regels en meer vrijheid?

Aandacht voor waardecreatie
De markt is drastisch veranderd van een aanbieders- naar een klantmarkt. Geef de klant dan ook de ruimte om mee te denken én de ontwikkelaar de ruimte om de wensen van de klant te vertalen in  aansluitende plannen.We willen toch geen onverkoopbare producten bouwen? Alleen met aandacht voor waardecreatie –  voor alle partijen – is er toekomst om te kunnen blijven bouwen.

Creativiteit onderdrukt
Door veel regels en voorwaarden op te leggen, wordt de creativiteit van de markt onderdrukt. Door criteria breed te formuleren en ruimte voor interpretatie te laten aan marktpartijen, daag je de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen.

Vrijheid leidt tot betere plannen
Gelukkig zien we steeds vaker innovatieve uitvragen, waarbij meer vrijheid wordt gegeven aan ontwikkelaars. En dat werkt. Zo ook bij het project Italiëlaan in Haarlem. Doordat Pré Wonen in de aanbesteding ruimte gaf, voor input en initiatief, lag er binnen 10 weken een definitief afgeprijsd ontwerp, afgestemd op de wensen en ambities van alle betrokkenen.

Conclusie. Meer vrijheid werkt. Een bouwplan dat aansluit op de behoeften van alle partijen en waarde toevoegt, dat bereik je door ruimte te geven. Stel dus minimale regels en voorwaarden. Dit kan én moet. Met minimale regels en voorwaarden kunnen partijen hun expertise benutten en inspelen op veranderde marktomstandigheden. Hoe groter de vrijheid, hoe groter de optimalisatiekans. En hoe groter de innovatiekracht en creativiteit van de markt.