Wonen in de Maere: een intiem woonhof met 14 eengezinswoningen in Heemskerk

Wonen in de Maere: een intiem woonhof met 14 eengezinswoningen in Heemskerk

Aan de Prof. ten Doesschatestraat in Heemskerk ontwikkelt Thunnissen een kleinschalig nieuwbouwplan van 14 eengezinswoningen in de vorm van een woonhof. Het ontwerp is in samenwerking met de buurt vormgegeven.

Donderdag 26 maart start online verkoop

De verkoop start donderdag 26 maart a.s. vanaf 17.00 uur. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden online inschrijven voor de woningen via wonenindemaere.nl. De online inschrijving loopt tot dinsdag 31 maart 17.00 uur. De verkoop van de woningen gaat via een collegiale samenwerking tussen Hofzicht Makelaars en Brantjes Makelaars.

De locatie betreft het voormalige activiteitencentrum De Maere van De Hartekamp Groep. De Hartekamp Groep verkocht het terrein medio 2018 aan Thunnissen. Gemeente Heemskerk stond direct positief tegenover de herontwikkeling naar woningen. De bestemmingsplanprocedure loopt en wordt naar verwachting in mei afgerond.

Draagvlak creëren

Om meer draagvlak te creëren voor het nieuwbouwplan heeft Thunnissen besloten om de buurt te betrekken bij de nieuwbouwplannen. Tijdens inloopavonden konden omwonenden hun reacties geven op het plan.

Koen Bosman, planontwikkelaar Thunnissen: “Door vooral goed te luisteren naar de wensen van de omwonenden en die ook echt te verwerken in het plan hebben we een ontwerp gemaakt. Zo is bijvoorbeeld een praktijkruimte vervallen en is ook de toegangsweg naar de woningen veranderd.”

Heemskerks hofje

Het ontwerp is van Kolpa Architecten. Het ontwerp is geïnspireerd op de verschillende groene woonhofjes in Heemskerk en sluit mooi aan bij het huidige straatbeeld. Het pleintje en het autovrije straatje vormen het hart van het woonhof. Een plek voor kinderen om veilig te kunnen spelen en ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Het wordt straks een intiem woonhof, dat naadloos aansluit bij de buurt met behoud van veel groen.

Roel van Drongelen, directeur Thunnissen, is enthousiast over het participatietraject: “Het op een effectieve wijze betrekken van de buurt komt ten goede aan het eindproduct en eerlijk gezegd: het is gewoon veel leuker om aan een ontwerp te werken, waarvan alle partijen de meerwaarde zien en dat kan rekenen op draagvlak uit de buurt. Wij zijn gericht op kwaliteit en samenwerking, dat zit in ons dna”.

Natuurinclusief & klimaatadaptief

Het plan is ontworpen met volop aandacht voor duurzaamheid. Met een EPC van 0 worden de woningen energiezuinig en toekomstbestendig. Ook worden er tal van maatregelen toegepast om de natuur te integreren in het plan, zoals inbouwkasten voor vleermuizen en broedende vogels. De openbare ruimte heeft straks een waterbergend vermogen, waardoor de bodem water kan opslaan. Het wateroverschot dat op een bepaald moment aanwezig is, wordt dan vastgehouden tot er water nodig is op een later moment.

De sloop van de huidige bebouwing en de nieuwbouw van de woningen is straks in handen van dochteronderneming Van Braam Minnesma uit Wormerveer. Naar verwachting wordt in 4e kwartaal van dit jaar gestart met de werkzaamheden.

Meer informatie over het project is te vinden via wonenindemaere.nl.